Evangelische school Rotterdam moet dicht

Volstrekt uniek: een school die sluit omdat de leraren geen orde konden houden. Daardoor was er een onveilige situatie ontstaan.

Verontruste ouders meldden aan de inspectie wantoestanden op de Evangelische Basisschool Timon in Rotterdam. Foto Walter Herfst

De evangelische basisschool Timon uit Rotterdam sluit per 1 januari 2014 haar deuren omdat er slecht onderwijs wordt gegeven en omdat er een „chaotische en onveilige situatie” is ontstaan. Dat schreef staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. Door een conflict tussen het bestuur en het schoolteam zijn er in korte tijd zeer veel personeelswisselingen geweest.

De Inspectie van het Onderwijs bezocht de school de afgelopen weken enkele keren, na signalen van verontruste ouders, en constateerde dat de invalleerkrachten geen controle hadden over de leerlingen, waardoor grote onrust en een ordeloze situatie ontstaan was. De leraren hadden zoveel moeite om orde en rust te realiseren, dat van onderwijs geen sprake was. Verder constateerde de inspectie dat de fysieke veiligheid van leerlingen in het geding was: deuren naar de kelder en zolder waren niet afgesloten en er bestond geen goed beeld van de absentie van leerlingen.

Het bestuur van Timon, de in Amsterdam gevestigde Stichting Voor Evangelische Scholen, erkende dat het niet in staat was op korte termijn orde op zaken te stellen en ging akkoord met sluiting van de school, die ongeveer 65 leerlingen heeft.

Opvallend is dat de onderwijsinspectie in een rapport op 5 september nog vaststelde dat de onderwijskwaliteit op Timon voldoende was. De rapporteur schreef toen: „de inspectie ziet op dit moment geen reden om het toezicht te intensiveren.”

Een woordvoerder van de inspectie laat vanochtend weten dat er een onderzoek is gestart dat duidelijk moet maken hoe het de afgelopen maanden zo mis heeft kunnen lopen. „Daarbij wordt nadrukkelijk ook het bestuurlijk handelen onderzocht. Dat kan ertoe leiden dat we besluiten om ook de andere scholen te bezoeken die worden bestuurd door de Stichting Voor Evangelische Scholen.”

De gemeente Rotterdam gaat zich inspannen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen van Timon in de kerstvakantie een passende plek vinden op een andere school. Uit de schoolgids blijkt dat het geloof er een zeer belangrijke rol speelde. De leerkrachten zouden „een persoonlijke relatie met Jezus Christus” hebben.

Het toekomstperspectief voor Timon was al niet gunstig. Het zag er niet naar uit dat de school, die in 2010 is opgericht, erin zou slagen in het schooljaar 2014/2015 meer dan 300 leerlingen te hebben. Bij scholen in Rotterdam die onder dit leerlingenaantal blijven, stopt de bekostiging. De directeur van Timon en de Stichting Voor Evangelische Scholen waren niet bereikbaar voor commentaar.