Diagnose uitgezet Georgisch meisje kon eerder, maar zorg voldeed

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven.
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven. Foto ANP/ Martijn Beekman

De diagnose van het Georgische meisje Renata dat vorig jaar november met haar familie werd uitgezet naar Polen, had eerder in Nederland kunnen worden gesteld. De verlate diagnose heeft de prognose en het beloop van de behandeling van het meisje, dat kort na aankomst in Polen acute leukemie bleek te hebben, echter niet negatief beïnvloed.

Dat concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg na een onderzoek dat in augustus werd aangekondigd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het meisje en haar vader, moeder, zusje en grootmoeder uit Georgië deden in juni vorig jaar bij de Nederlandse autoriteiten een asielaanvraag.

Eind november vorig jaar werd de familie uitgezet naar Polen, omdat het gezin eerder in dat land verbleef. Volgens Europese regels kunnen ze daarom alleen in Polen asiel aanvragen. De advocaat van Renata meldde eerder dat het meisje al weken voor haar uitzetting ziek was.

Niet nalatig geweest

De inspecties oordelen dat de medische zorg aan het meisje voldeed aan de normen. De betrokken individuele zorgverleners zijn niet nalatig geweest en hebben niet verwijtbaar gehandeld.

Wel oordelen de inspecties kritisch over de gebrekkige overdracht van medische gegevens tussen de betrokken instanties, waaronder het Gezondheidscentrum Asielzoekers en de medische dienst van het detentiecentrum Rotterdam. Het medisch beroepsgeheim belemmert volgens de onderzoekers de informatieoverdracht en kan nadelig uitpakken voor een patiënt die zelf niet mondig genoeg is.

Ook bij het onderzoek naar het overlijden van de Russische activist Aleksandr Dolmatov hebben de inspecties dit al geconstateerd. Dit voorjaar kwam staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) in politieke problemen naar aanleiding van de dood van Dolmatov, die zelfmoord pleegde voordat hij zou worden uitgezet. Zes oppositiepartijen steunden een motie van wantrouwen. Teeven moest de PvdA beloven dat er bij de uitvoering van het asielbeleid meer oog zou zijn voor de ‘menselijke maat’.

De zorgverlening aan het Georgische meisje heeft een aantal maanden voor het overlijden van Dolmatov plaatsgehad. Sinds het Dolmatov-onderzoek zijn de organisaties volgens de inspecties aan de slag gegaan om de overdracht van medische gegevens te verbeteren.

Teeven kijkt naar haalbaarheid meenemen eigen dossier bij overplaatsing

Teeven laat in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer weten binnenkort te kijken naar de haalbaarheid van de aanbeveling van de inspecties om vreemdelingen bij een overplaatsing het eigen medisch dossier te laten meenemen. De staatssecretaris noemt dit “in afwachting van structurele oplossingen een praktische tijdelijke oplossing”.

Of Renata niet was uitgezet naar Polen als de diagnose al in Nederland was gesteld, kan een woordvoerder van Teeven dinsdagavond niet zeggen. Externe artsen beoordelen voorafgaand aan een uitzetting of iemand geschikt is om te worden overgedragen, een zogenoemde fit-to-fly-keuring. Volgens de zegsvrouw zou het daarvan afhankelijk zijn geweest. (Novum)