Vooral de vorm maakt dit portret van een kunstenaar het bekijken waard

Zijn kunst is niet hoogdravend, hij tekent meer voor de lol dan voor technische perfectie. Dit portret van illustrator Michael Hammer uit Los Angeles is vooral mooi om de vorm: een snelle, schokkerige aaneenschakeling van fraaie, kleurige beelden.

Californië, China en Los Angeles wisselen elkaar in hoog tempo af. Ondertussen de stem van Hammer die zijn levensverhaal vertelt. Maar het zijn vooral de details die het filmpje het bekijken waard maken: de boeken in zijn boekenkast, de schilderijen aan de muur, de symmetrie in het camerawerk. En de beelden aan het begin, die op het ritme van zijn woorden meebewegen.