Verbroken verbindingen

Flexwerken, oplopende werkdruk, cynisme over politiek. Godfried IJsseling ziet een samenleving met beknelde en bedrukte mensen. En hij heeft oplossingen.

Een bulldozer aan het werk bij een kolenmijn in Kentucky. 40 procent van de uitstoot van CO2 in de VS komt door kolen. Het is de meest vervuilende energiebron. Foto AFP

Socioloog Zygmunt Bauman heeft eens gezegd: „Nooit waren we zo vrij. Nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld.” Wat gaat er mis in onze samenleving?

Meer dan ooit kunnen we onszelf ontplooien en een leven leiden van voorspoed en gemak. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door technologische vooruitgang. Je zou denken dat we daardoor ook makkelijker onze problemen kunnen oplossen. Deels, ja. Maar techniek maakt ons leven ook ingewikkelder en onrustiger.

Door gebruik te maken van email en diverse sociale media is de wereld nu een dorp. Maakt dat de relaties tussen mensen hechter, of vervlakken die daardoor?

Bij alle grote kwesties van deze tijd speelt het probleem van ‘verbroken verbindingen’. Een vergadering – van managementteam, onderzoeksgroep, of welke groep dan ook – geeft meer resultaat wanneer collega’s echt naar elkaar luisteren, en niet intussen verdiept zijn in hun smartphone of tablet. Echt contact is noodzakelijk om het werk van de verschillende schakels (afdelingen) binnen organisaties goed met elkaar te verbinden.

Hetzelfde geldt voor de samenleving als geheel. Maatschappelijke samenhang ontstaat wanneer bevolkingsgroepen openstaan voor een gesprek over hun onderlinge verschillen.

En ook individuele ontwikkeling is gebaat bij goed contact, in dit geval ‘met onszelf’: het voedt moreel besef als we luisteren naar onze ‘innerlijke stem’, wat leidt tot weloverwogen keuzes (‘wil ik dat echt?’, ‘durf ik dat?’, enzovoort).

Een permanent gevoel van haast en tijdgebrek staat reflectie in de weg. Onze aandacht verdrinkt in techniek. Een arts of verpleegkundige besteedt zo langzamerhand meer tijd aan zijn computer dan aan direct contact met patiënten. In veel beroepen zijn ingewikkelde systemen voor beheer, verantwoording en controle in de plaats gekomen van rechtstreeks contact en overleg.

Dienstverbanden worden losser, contracten steeds vrijblijvender en tijdelijker. Zzp’ers klagen dat ze een eenzaam bestaan leiden. Werknemers in vaste dienst voelen de beklemming van steeds meer regels en regeltjes, oplopende werkdruk, verscherpte concurrentie, bezuinigingen en voortdurende reorganisatie. De tijd ontbreekt vaak om je rustig te verdiepen in je vakgebied.

De relatie tussen burgers en politiek is al decennialang gespannen. In de samenleving heerst cynisme over de publieke zaak. Mensen verliezen vertrouwen in de democratie, omdat ze menen geen invloed te hebben op besluitvorming. Ze herkennen zich niet in de taal van Den Haag en Brussel. Bovendien trekt de overheid zich steeds meer terug uit het publieke domein. Mensen vrezen dat ze steeds meer zelf de last moeten dragen van zorg, onderwijs, werk(loosheid), kinderopvang, woonlasten, pensioenen, enzovoort. Zo brokkelt de verbinding tussen overheid en publiek aan beide kanten steeds verder af.

Welke betrokkenheid tonen wij intussen bij wat elders in de wereld gebeurt? De actualiteit valt in real time te volgen, maar beter geïnformeerd raken we daardoor niet vanzelf. Er ontstaat gewenning, afstomping.

Als treinreiziger zie ik dagelijks hoe reizigers vastgekoekt zitten aan hun beeldschermen en -schermpjes. In alle opzichten raken we daardoor het contact kwijt: met onszelf, met elkaar, met onze (natuurlijke) omgeving.

Socioloog Zygmunt Bauman legt de vinger op de zere plek: ogenschijnlijk hebben we alle mogelijkheid onze levens in te richten naar onze idealen. Ogenschijnlijk worden we daarbij door technologie ondersteund. Ogenschijnlijk zijn wij vrij, maar we voelen ons helemaal niet vrij. We voelen ons vastzitten in een systeem dat steeds sneller gaat en steeds meer van ons verwacht, en waarover niemand nog controle lijkt te hebben.

Dit signaleert ook psychiater Dirk de Wachter in zijn boek Borderline times: steeds meer mensen hebben moeite de snelheid van het leven bij te houden. We voelen ons bekneld, en we voelen ons tegelijkertijd eenzaam en verloren. We missen vormen van contact waarin we elkaar wederzijds verrijken met creativiteit en inspiratie.