‘Informeer jongere op school over molestatie’

Jongeren krijgen informatie over kindermishandeling het liefst via themalessen op school. Ruim de helft van de jongeren zegt dat hun school daar nu geen aandacht aan besteedt. Dat blijkt uit een peiling van de Nationale Jeugdraad (NJR), de koepel voor landelijke jongerenorganisaties. Ze is uitgevoerd in opdracht van de particuliere stichting Augeo Foundation, onder meer uitgever van het online Tijdschrift Kindermishandeling.

Behalve in themalessen worden jongeren ook graag geïnformeerd via de tv. Websites, social media of games worden minder vaak genoemd.

Veel jongeren (40 procent) vinden dat mishandelende ouders moeten worden ‘geholpen en niet gestraft’. Een kwart is het daarmee oneens. Als jongeren mishandeld zouden worden, denken ze dat ze dat het eerst vertellen aan een vriend of vriendin.

De onderzoeksresultaten dienen ter inspiratie van de nieuwe Jongerentaskforce Kindermishandeling, die vanmiddag wordt gepresenteerd in het bijzijn van minister Opstelten (Justitie, VVD) en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA).

De taskforce – ook een initiatief van de Augeo Foundation – wordt als onafhankelijke groep ondergebracht bij koepelorganisatie NJR. In de taskforce zitten tien jongeren, van wie een aantal persoonlijk of professioneel betrokken is bij kindermishandeling. Ze willen meedenken met de politiek en eigen adviezen uitbrengen. De komende maanden worden nog vooral oriënterende gesprekken gevoerd, zegt NJR-voorzitter Esther Peeters.

Volgens directeur Mariëlle Dekker van de Augeo Foundation wordt de stem van kinderen nu nog „nauwelijks gehoord” in het debat over kindermishandeling. Het kabinet is volgens Dekker te veel gefocust op signalering met hulp van meldprocedures. Daardoor zou er te weinig aandacht zijn voor voorlichting in het onderwijs, waarvan jongeren zelf aangeven dat ze juist daar geïnformeerd willen worden. Ze pleit voor verplichte aandacht voor mishandeling op lerarenopleidingen. „Leraren weten vaak niet hoe ze hiermee om moeten gaan. Terwijl ze allemaal met dit thema te maken krijgen.”