Ex-Vestia-baas: Ik vroeg niet om een topsalaris

Oud-directeur Erik Staal van Vestia zegt dat verklaringen van oud-commissarissen over zijn pensioen niet kloppen.

Erik Staal, de oud-bestuurder van woningcorporatie Vestia, ontkent dat hij zelf zijn pensioen heeft gerepareerd met ruim 3 miljoen euro. Staal, jarenlang de best verdienende corporatiedirecteur in Nederland, zegt ook dat hij zelf nooit om salarisverhoging heeft gevraagd.

Erik Staal geeft vandaag in deze krant zijn eerste interview sinds de ‘Vestia-affaire’ twee jaar geleden publiek werd. De grootste corporatie van Nederland viel vorig jaar bijna om door speculatie met rentecontracten (derivaten). Vestia en andere corporaties hebben de contracten bij banken afgekocht voor twee miljard euro.

Staal getuigt vandaag op eigen initiatief in de rechtbank over de 3,5 miljoen euro bruto (1,7 miljoen euro netto) die hij bij zijn vertrek begin 2012 meekreeg. De extra pensioenstorting leidde tot veel maatschappelijke en politieke ophef. Het nieuwe bestuur van Vestia wil het geld terugvorderen.

De 3,5 miljoen euro is mede gebaseerd op een pensioenbrief uit 2010. Hierin bevestigden oud-commissarissen van Vestia dat Staal door beleggingsverliezen een pensioentekort had en dat ze dit zouden repareren. De voormalige werkgevers van Staal nemen nu afstand van de brief. Oud-commissaris Jeroen Lugte suggereerde in de rechtbank onder ede dat Staal de brief zelf had geschreven.

Maar volgens Staal is de brief opgesteld door een leidinggevende personeelsfunctionaris van Vestia. „Ik overweeg de man op te roepen voor een getuigenverhoor”, zegt zijn advocaat.

Oud-commissaris Peter Noordanus, inmiddels burgemeester van Tilburg, heeft onder ede verklaard dat hij spijt heeft van zijn handtekening en de brief „te vluchtig” heeft gelezen. Er staan namelijk afspraken in van na Noordanus’ periode als commissaris (2001-2003).

Maar Staal zegt dat hij op een avond in 2010 persoonlijk met de brief bij Noordanus’ thuis is langsgegaan. „Hij heeft hem rustig gelezen, gezegd dat alles klopte en netjes getekend.” Noordanus spreekt van „aperte onzin”. „Het was de ambtelijk secretaris van Vestia die overdag langskwam.”

Staal zegt dat hij als corporatiedirecteur nooit om meer salaris heeft gevraagd, maar dat zijn commissarissen hem riant beloonden. Het stoort hem dat Noordanus in de media heeft gezegd dat hij Staals salaris niet verhoogd heeft. Volgens Staal maakte hij in 2002 toen Noordanus president-commissaris was de grootste sprong. Staal kreeg 2.400 euro per maand erbij met terugwerkende kracht tot oktober 2001, twee jaar eerder dan gepland.

Noordanus bevestigt dit, maar zegt dat het ging om de laatste trede van een salarispad dat in 1998 al was afgesproken. Omdat Vestia intussen gefuseerd en gegroeid was, kreeg Staal deze trede versneld erbij. Later in 2002 heeft Noordanus het salaris van Staal laten toetsen en niet meer verhoogd. Voor zijn aftreden had Eric Staal een jaarinkomen van een half miljoen euro inclusief pensioenopbouw.

    • Eppo König