Positieve vooruitzichten

„Het belang voor beleggers van het minieme groeicijfer zit hem in de bevestiging is van een trend: na de VS, krabbelt nu ook Europa weer heel langzaam uit een diep dal. Dat betekent ook dat aandelenmarkten langzaam zullen gaan normaliseren en niet langer alleen maar gedreven zullen worden door extreem lage renteniveaus en een zeer ruim monetair beleid van de Centrale Banken. Maar juist ook weer door fundamentele macro- en bedrijfseconomische factoren. Ik ben best positief voor die vooruitzichten. Een aantrekkende economische groei ondersteunt de eindvraag en daarmee de omzetgroei voor bedrijven. Winstmarges kunnen zich nog verder herstellen. Waarderingsniveaus van aandelen zijn, ondanks de recente koersstijgingen, nog steeds bescheiden. Omdat het herstelpotentieel op de korte termijn groter lijkt voor Europa dan voor de VS, vind ik de Europese regio op dit moment aantrekkelijker.”