Oud-medewerker Wilders: PVV verandert in een sekte

Oud-PVV-Kamerlid Johan Driessen keert de „sekte-achtige” partij de rug toe. Tal van medewerkers zouden de partij maar al te graag verlaten, zegt hij.

De PVV van Geert Wilders heeft zich ontwikkeld tot een partij die „uiteindelijk alle kenmerken van een sekte vertoont”. Dit zegt de oud-persoonlijk medewerker van Wilders, Johan Driessen, vandaag in een gesprek deze krant. Driessen doet daarin een boekje open over de binnenwereld van Wilders.

Driessen, ook oud-PVV-Kamerlid (2010-2012), woonde als Wilders’ persoonlijk medewerker jarenlang al het interne overleg van de partijleider bij. Hij reisde veelvuldig met Wilders naar het buitenland en trad op als beheerder van de partijkas. Deze week werd bekend dat Driessen in dienst treedt van het Kamerlid Louis Bontes, de onlangs verstoten oud-penningmeester van de fractie.

Volgens Driessen staat de PVV „alléén in functie van de voortzetting van de loopbaan van Geert”. De PVV-leider „geeft in essentie niets om de mensen die zich voor hem uit de naad werken”, aldus Driessen.

Het gevolg is volgens Driessen dat de PVV „nog steeds een boom zonder wortels” is. „Vroeg of laat valt die neer.” Wilders schept volgens Driessen bewust verdeeldheid in de partij om te vermijden dat zich een tegenmacht vormt. Intern „vergelijkt Geert zich graag met ‘de intrigant’ uit Asterix”, zegt Driessen. „Hij vindt het fijn mensen uit elkaar te spelen.”

Volgens Driessen leidt dit tot een broeierige sfeer in de PVV. Hij zegt dat er zeker vier zittende Tweede Kamerleden en „talrijke medewerkers” zijn die de partij ogenblikkelijk zouden verlaten als ze een nieuwe baan konden vinden. Hij vertelt hoe PVV’ers in mails aan Wilders roddels over collega’s beschrijven om een baantje te bemachtigen. „Toeren die mensen alleen uithalen in een sekte-achtige omgeving.”

Wilders’ ambitie om iets aan Nederland te veranderen is volgens Driessen beperkt. Met het oog op electoraal gewin is hij bereid standpunten in te nemen over zorg en sociale zekerheid waarvan hij binnenskamers zegt: „Slaat nérgens op.” Driessen vermoedt dat ook Wilders’ anti-Europese samenwerking met het Front National van Marine Le Pen, die deze week officieel werd, niet gedreven wordt door inhoudelijke ambities, maar alleen „om aandacht”.

Driessen vertelt verder dat Wilders ongeveer 100.000 euro, die de PVV-leider onder Nederlanders inzamelde voor zijn verdediging in het proces wegens haat zaaien, nooit voor dat doel heeft aangewend. Na de inzameling bleek dat Wilders was verzekerd voor rechtsbijstand. Samen met Amerikaanse giften van ongeveer een ton was dit voldoende om advocaat Bram Moszkowicz te betalen. „Dat ingezamelde geld is nooit aan de verdediging besteed”, aldus Driessen. „Geert wist dat dit niet in de haak was.”

De PVV was niet voor commentaar bereikbaar.

    • Tom-Jan Meeus