Hoera! Menselijk weefsel op chip

illustraties fokke en sukke

Sinds enige jaren experimenteren wetenschappers met menselijke cel- en weefselkweken op chip. Recent hebben zij complexere structuren als longblaasjes op chip gekweekt. Dit jaar demonstreerde een artikel van een Oostenrijkse onderzoeksgroep in het tijdschrift Nature dat, uitgaande van pluripotente stamcellen, een minihersentje kan worden gekweekt van enkele millimeters. Daarin ontstaan spontaan verschillende subregio’s en tekenen van functionaliteit.

Het grote belang van deze ontwikkeling is dat met behulp van dergelijke organoïden op een chip met behulp van microfluïdica geavanceerde medicijntests kunnen worden gedaan. Deze kunnen die niet alleen het gebruik van proefdieren sterk verminderen, ze maken ook veel patiënt-specifiekere tests mogelijk. De kleine schaal waarop geëxperimenteerd wordt en de combinatie met moderne micro- en nanotechnologieën voor controle van vloeistofstromen en lokale sensing maken massief-parallelle tests mogelijk met veel patiënt-specifieke informatie (high-throughput/high-content).

In hun artikel in Nature demonstreren de Oostenrijkse wetenschappers dat vanuit iPS stamcellen door spontane ‘zelforganisatie’ complexe functionele structuren kunnen ontstaan. Die resultaten betekenen niet alleen een doorbraak voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, maar kunnen ook grote betekenis hebben voor de regeneratieve geneeskunde en de medische wetenschap in het algemeen.