Farmaceut krijgt 1,6 miljard boete

Medisch redacteur

Het schizofreniemedicijn risperidon zou ook prima geschikt zijn om demente oudjes rustig te houden. Met zo’n pilletje zijn ze minder angstig, vijandig, geagiteerd, verward of neerslachtig. Het zou ook een probaat middel zijn om geestelijk gehandicapte kinderen en volwassenen rustig te houden.

De adviseurs van farmaceutisch bedrijf Johnson&Johnson die in de VS artsen overhaalden om risperidon op die manier voor te schrijven, en hun omzet daarmee verhoogden, kregen flinke bonussen. Maar ze overtraden de wet.

Risperidon is voor die toepassingen niet op de markt toegelaten. Johnson&Johnson is veroordeeld tot een boete van 2,2 miljard dollar (1,6 miljard euro). Niet alleen voor de risperidonfraude, maar ook voor onwettige promotie van twee andere medicijnen (paliperidon en nesiritide).

Het schandaal slaat helemaal terug op J&J’s Belgische dochter Janssen-Cilag. De drie medicijnen komen uit die Belgische stal. J&J moest ook een overeenkomst tekenen om vijf jaar aan een verbetering van de bedrijfscultuur te werken. Die overeenkomst biedt overigens ook de wettige mogelijkheid om die uitbetaalde bonussen terug te vorderen.

    • Wim Köhler