Emery University maakt die tegendraadse keuzes al

Het artikel Rebellen staan op tegen de dolgedraaide wetenschap trekt vlijmscherpe, maar volkomen terechte conclusies over de status van de Nederlandse wetenschap. De oplossing is niet eenvoudig. Onderzoekers moeten wellicht meer in gesprek met de samenleving, maar het zijn vooral ook de universiteiten die een radicaal andere koers moeten durven varen. Dat is niet zonder risico’s, maar het kan.

Ik ben sinds vorig jaar hoogleraar aan Emory University in Atlanta, USA, en deze universiteit maakt de tegendraadse keuzes waar de ‘rebellen’ toe oproepen, op een uitermate sympathieke en inspirerende manier, op kleine en grote schaal. Een paar voorbeelden:

– de universiteit streeft er niet naar om de beste te zijn, maar wil de grootste maatschappelijke impact , door goed onderwijs en onderzoek. Opinieartikelen (maatschappelijke impact – je kennis delen) worden hier evenveel gewaardeerd als wetenschappelijke artikelen (Frans de Waal is hiervan een goed voorbeeld);

– de universiteit streeft heel nadrukkelijk naar wetenschappelijke innovatie, naar vernieuwend onderzoek;

– tijdens mijn laatste sollicitatiegesprek vond de dekaan van de Rollins School of Public Health mijn publicatielijst te lang. De helft van mijn 150 artikelen zijn co-auteurschappen en hij wilde weten wat ik daarvoor gedaan had, en of de artikelen zonder mijn inzet ook gepubliceerd zouden zijn. Dat laatste is uiteraard zo, en dus vond hij mijn inzet verloren tijd: ik had aan iets gewerkt wat er zonder mij ook gekomen zou zijn ... hij vroeg mij expliciet om minder te publiceren en te focussen op artikelen die zonder mijn inzet niet geschreven zouden kunnen worden – exact wat ik wilde.

Emory university maakt de keuzes waarvan je zou willen dat Nederlandse universiteiten ze zouden maken. Het draait hier werkelijk om de wetenschap, om de discussie, om de interactie met studenten, om passie en nieuwsgierigheid.

Ik denk dat de keuzes van Emory Nederlandse wetenschappers kunnen inspireren (al is het alleen al doordat de huidige rector van Emory een Nederlandse hoogleraar is) . De ‘rebellen’ hebben gelijk: er loopt zoveel talent rond in Nederland, maar er moet echt wat veranderen om de spirit weer terug te brengen.

Cecile Janssens

    • Cecile Janssens