Allemaal geslaagd

Het kabinet-Rutte komt met de schrik vrij, nu de Europese Commissie haar zegen heeft gegeven aan de begrotingsplannen voor 2014. De extra ombuigingen van 6 miljard euro brengen het begrotingstekort slechts terug tot 3,3 procent van het bbp, en dus niet tot 3 procent of lager, zoals Brussel eist. Maar het blijkt voorlopig toch voldoende.

Ook de andere eurolanden mogen door met hun huidige plannen, zo stelt de Commissie, die voor het eerst de nieuwe bevoegdheden aanwendt die haar in mei dit jaar zijn gegeven.

De economie van de eurozone groeide, bleek donderdag, met een magere 0,1 procent en Frankrijk zakte zelfs weer terug in krimp. De inflatie is in de eurozone inmiddels nog maar 0,7 procent, hetgeen vorige week nog tot zorgen leidde bij de Europese Centrale Bank.

Het herstel van de eurozone als geheel, als van herstel al gesproken mag worden, is dan ook geenszins overtuigend. Om onder deze omstandigheden, met een verwachting van verdere magere groei in 2014, nóg een pakket bezuinigingen over veel lidstaten uit te storten, zou onverstandig zijn geweest.

Toch gloort er enige hoop aan de einder. Zowel Ierland als Spanje kondigde donderdag aan van het financiële infuus af te kunnen dat tijdens de kredietcrisis en de eurocrisis bij hen moest worden aangelegd. Met andere woorden: andere lidstaten van de Europese Unie en de Europese Centrale bank hoeven vanaf volgend jaar niet meer met leningen of anderszins bij te springen. En Ierland en Spanje zijn zelf in elk geval voorlopig van intensieve eisen en bemoeienis van Europa met hun beleid af.

Het optuigen van de bankenunie, te beginnen met hopelijk overtuigende stresstests en, indien noodzakelijk, vermogensversterking voor de banken is een belangrijke volgende stap.

En dan is er nog de coördinatie van het economische beleid, waarbij Duitsland zal moeten wennen aan de kritiek dat zijn overschot op de betalingsbalans te groot is. Of Brussel daarin gelijk heeft? Het gaat er eerst om dat Berlijn accepteert dat de Europese Commissie, volgens plan, voortaan een stem heeft in deze discussie. Dat geldt ook voor Nederland, overigens, waarvan het overschot op de betalingsbalans relatief nog veel groter is dan het Duitse.

Zo zal heel de eurozone moeten wennen aan de nieuwe realiteit die gisteren haar première had: een functionerende muntunie kan niet zonder verregaande coördinatie van het begrotings- en economisch beleid. Dat was een mooi streven op papier. Nu wordt het zaak dat de lidstaten het in praktijk ook daadwerkelijk accepteren.