Ruzie over woonwagenkamp gaat door

Wie is er schuldig aan de schade na een verhuizing van woonwagens die vier miljoen euro te duur uitpakte?

De gemeente Eindhoven en een voormalige projectleider dreigen over en weer met juridische stappen rond de verhuizing van een woonwagenkamp die rampzalig verliep en onnodig veel geld heeft gekost.

Eind vorig jaar deed Eindhoven aangifte tegen de projectleider op verdenking van valsheid in geschrifte. Volgens de gemeente knoeide de man met taxatierapporten; hij paste die eigenhandig aan in het voordeel van woonwagenbewoners. Justitie maakte onlangs bekend dat er onvoldoende bewijs is voor vervolging.

De gemeente overweegt een civielrechtelijke zaak te beginnen. Dat niet kan worden bewezen dat de man zichzelf heeft verrijkt, betekent volgens de gemeente nog niet dat hij niet onwettig heeft gehandeld. Wethouder Staf Depla (PvdA): „Er is schade geleden. We moeten nu bekijken of we dat kunnen en willen verhalen.”

De projectleider overweegt op zijn beurt een schadevergoeding van de gemeente te eisen. „Toen de aangifte bekend werd, ben ik aan de kant gezet door de gemeente waar ik op dat moment voor werkte. Nu is mijn bedrijf failliet, werk ik onder mijn niveau via uitzendbureaus en woon ik noodgedwongen weer bij mijn ouders.”

Januari dit jaar bracht de gemeente naar buiten dat bij de verplaatsing van een woonwagenkamp naar een locatie een paar honderd meter verderop, het Orgelplein, in vijf jaar tijd fout na fout was gemaakt. De verhuizing kostte toen al 7 miljoen euro, 4 miljoen meer dan begroot. Daarvan kon 2,2 miljoen door onduidelijke taxatierapporten niet worden onderbouwd. De gemeente schatte dat zeker 1 miljoen euro gemeenschapsgeld was verspild.

Bij de gemeente schoot de controle tekort. Superieuren tekenden blindelings de overeenkomsten met woonwagenbewoners die de projectleider hun voorlegde. De parttimer kon het beleid bepalen. Hij had via zijn bedrijf vaker met woonwagenbewoners voor gemeenten gewerkt. Hij leek de ideale man voor de klus die niemand binnen de gemeente wilde klaren. Hij moest zorgen dat het woonwagenkamp met 31 plaatsen zou wijken voor nieuwbouw. Volgens hem zijn alle uitgekeerde vergoedingen terecht. „Eindhoven gebruikt mij als zondebok.”

    • Esther Wittenberg