Rehn stemt in met begroting Nederland

De Europese Commissie heeft vanochtend ingestemd met de Nederlandse begroting voor volgend jaar, ondanks het naar verwachting te hoge begrotingstekort van 3,3 procent van het bbp in 2014. Maar de commissie waarschuwt tegelijkertijd dat de begroting aan de strakke kant is en dat de effecten van veel bezuinigingen nog maar moeten blijken.

Eurocommissaris Olli Rehn (Begroting en Monetaire Zaken) oordeelde vanochtend over in totaal zestien landen. Het is voor het eerst dat de Europese Commissie zich zo nadrukkelijk mag bemoeien met ontwerpbegrotingen.

Aanvankelijk wilde Rehn dat het Nederlandse begrotingstekort volgend jaar al onder de Europese norm van 3 procent zou komen, maar gezien de verslechterde economische verwachtingen acht hij dat niet langer realistisch. Het Centraal Planbureau verwacht dat het begrotingstekort volgend jaar op 3,3 procent uitkomt.

Vorige maand bereikte de regering met D66, ChristenUnie en SGP overeenstemming over 6 miljard euro extra aan bezuinigingen. In ruil voor steun eiste de oppositie onder meer lastenverlichting voor gezinnen en hogere onderwijsuitgaven. Tegelijkertijd worden ministeries verder gekort en moeten belastingmaatregelen de consumptie aanwakkeren. De commissie is positief over deze bezuinigingen, al noemt zij de uitkomst ervan sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen.

Gisteren werd bekend dat Ierland en Spanje binnenkort geen beroep meer hoeven te doen op Europese noodfondsen. Beide landen kunnen binnen enkele maanden weer zelfstandig de kapitaalmarkt op. De beëindiging van beide hulpprogramma’s geldt als een psychologische opsteker voor de eurozone.