Ik heb een hekel aan het woord ‘activist’

Lobna Darwish (27)

Noemt zichzelf een onafhankelijk filmmaakster, schrijfster en marxiste uit Kairo, Egypte.

Maakt deel uit van het Mosireen- videocollectief, één van de vele media-initiatieven die uit de revolutie in Egypte zijn voortgesproten.

„Ik heb een hekel aan het woord ‘activist’. Die term doet tekort aan de miljoenen mensen die deelnemen aan demonstraties en andere acties op straat.

„De Egyptische revolutie valt volgens mij op te delen in twee golven. De eerste heeft geleid tot het aftreden van president Mubarak in 2011, de tweede tot het afzetten door het leger van de gekozen president Morsi van de Moslimbroederschap op 3 juli dit jaar. De situatie is op dit moment zeer complex. In ieder geval is de ‘stem van de revolutie’, die zich zowel tegen de Moslimbroederschap als tegen het leger keerde, volledig genegeerd. Daarom denk ik dat er binnenkort een derde golf zal komen die zal terugkeren naar de wortels van de revolutie.

„Ik hoop dat de deelnemers aan Global Uprisings ervaringen kunnen uitwisselen en een gemeenschappelijke noemer kunnen vinden op basis waarvan de acties tegen het mondiale politieke, economische en sociale systeem kunnen worden voortgezet en verscherpt.”