Het Marineterrein wordt beetje bij beetje opengesteld

Het gesloten Marineterrein zal langzaam gaan veranderen. Er komt een park, een haven en in de toekomst ook woningen.

De komende jaren wordt het altijd zo gesloten marineterrein op Kattenburg geleidelijk steeds meer openbaar toegankelijk. Er komen restaurants, een park en een openbare haven. Naar verwachting kan er over zo’n vijftien jaar ook gewoond worden.

De gemeente en het Rijk hebben eindelijk overeenstemming bereikt over hoe het veertien hectare grote complex eruit moet gaan zien. Volgend jaar „voor de Kerst” is het deel van het terrein dat naast het Scheepvaartmuseum ligt naar verwachting al toegankelijk voor publiek, zegt Rachel Janiuk, woordvoerder van wethouder Maarten van Poelgeest (GroenLinks).

De gemeente wil het terrein al jaren kopen, alleen is het in handen van de staat en is Defensie er gevestigd. Er kwam een opening toen bleek dat Defensie het terrein door bezuinigingen gaat verlaten. Dit gaat gefaseerd gebeuren. De recherche en marechaussee zullen in ieder geval de komende tien tot vijftien jaar nog wel blijven. Defensie blijft voorlopig eigenaar van het terrein, maar de bedoeling is dat de gemeente het gaat overnemen. Dit is echter iets voor de lange termijn.

Ook de gebiedsontwikkeling zal gefaseerd gebeuren „omdat de aanhoudende crisis en de slechte vastgoedmarkt vragen om een andere manier van gebiedsontwikkeling”, aldus de gemeente. De eerstkomende jaren zal in het gebied ruimte zijn voor „experimenten en tijdelijke initiatieven”. Wat dit concreet gaat inhouden, kan Janiuk nog niet zeggen.

Voor de periode tot en met 2017 trekken de gemeente en de staat 11 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van het gebied, ieder de helft. Daarvan is 6,5 miljoen bedoeld voor de periode tot en met volgend jaar. Zo komt er volgens de plannen dan al onder andere een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug naar de Dijksgracht.

Er wordt in de financiering rekening gehouden met onvoorziene kosten, zoals bodemverontreiniging. Volgens inventariserend onderzoek is er geen sprake van ernstige verontreiniging. „Voor het huidige gebruik hoeft de bodem niet gesaneerd te worden, er is geen risico. Het kan wel zo zijn dat dit in de toekomst alsnog moet, bijvoorbeeld als er woningen komen”, zegt Janiuk. Ze verwacht niet dat de herinrichting door de lange termijn uitloopt op een onvoorzien duur project. „We nemen er bewust de tijd voor.”

De bedoeling is dat er voor 5 december een projectontwikkelaar is benoemd. Dan ondertekenen ministers Blok (Wonen), Hennis-Plasschaert (Defensie), burgemeester Van der Laan en wethouder Van Poelgeest de overeenkomst.