Timmermans wil minder commissarissen

Nederland vindt dat de Europese Commissie kleiner moet worden. Dat schrijft minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) vandaag in de zakenkrant Financial Times.

Nu telt de Commissie nog 28 leden, één per land. Als Nederland zijn zin krijgt, kan dus niet elk land meer op een post rekenen.

Bij het bestuur van de Europese Unie ontbreekt het volgens Timmermans nu aan focus en evenwicht. „Nederland gelooft in een krachtig Europa met een Commissie die onafhankelijk en robuust is”, aldus de minister. „We geloven dat de EU groot moet zijn op grote onderwerpen en kleiner op kleinere dingen.”

Nederland stelt voor dat er een Europees manifest komt waarin staat waar de Commissie zich op concentreert. Ook wil Timmermans dat nationale parlementen eurocommissarissen kunnen ontbieden en dat de Commissie nieuwe Europese wetgeving terugneemt als eenderde van de nationale parlementen ertegen is. Volgens Timmermans kunnen deze voorstellen worden uitgevoerd binnen de huidige verdragen. Dat is belangrijk, omdat een „langdurig en moeizaam proces van verdragswijziging” ten koste gaat van het belangrijkste doel: Europa uit de crisis leiden.