de zonnekoning

Wie? Jim Wiese, 27

Wat? Oprichter van LENS en ontwikkelaar van Herman de Zonnestroomverdeler

Zijn missie? Het realiseren van een „circulaire” economie. „De manier waarop wij met onze aarde omgaan, heeft een ongekende welvaart gebracht”, zegt Jim Wiese. „Maar ondertussen branden we de hele aarde op.”

Zijn bedrijf LENS – Lokale Energienetwerken & Services – won vorige week de Herman Wijffels Innovatieprijs 2013. De jury riep zijn product ‘Herman de Zonnestroomverdeler’ uit tot meest kansrijke duurzame innovatie van Nederland. Aan de prijs is een geldbedrag van 5.000 euro verbonden.

Herman wat? Herman de Zonnestroomverdeler is een online aangestuurd apparaat dat de opgewekte stroom van één groot zonnesysteem kan verdelen over meerdere elektriciteitsmeters. Via een webapplicatie kan de opgewekte zonnestroom netjes worden verdeeld. Ook hebben de gebruikers actueel inzicht in de opbrengst en werking van het systeem. De naam Herman de Zonnestroomverdeler is een ode aan de in 2010 overleden Duitse duurzaamheidsgoeroe Hermann Scheer.

„De zonnestroomverdeler maakt zonnestroom voor iedereen toegankelijk en rendabel”, aldus de jury van de Herman Wijffels Innovatieprijs. Het is volgens de jury bovendien een sociale innovatie: „Bewoners gaan samen zonnestroom opwekken en verdelen. Dat bevordert het onderlinge contact.”

Inmiddels zijn er zo’n 70 Hermannen verkocht en is LENS gegroeid van 2 naar 11 mensen.