De zonnekoning

None

Wie? Jim Wiese, 27

Wat? Oprichter LENS en Herman de Zonnestroomverdeler

Zijn missie is de realisering van de circulaire samenleving. Hoe? Als ondernemer, schrijver of misschien wel als politicus.

„De manier waarop wij sinds de vroege industriële revolutie met onze aarde omgaan, heeft velen een ongekende welvaart gebracht”, zegt Wiese. Maar de fundering van deze wijze van welvaartsaccumulatie, omgang met onze planeet en elkaar, klopt niet. „We branden de hele aarde op.” Terwijl theorie en praktijk allang aantonen dat transitie naar circulaire cycli van materialen en natuurlijke producten ons voortbestaan miljoenen jaren kunnen garanderen.

Vorige week won Wiese met zijn bedrijf LENS (Lokale Energienetwerken & Services) de Herman Wijffels Innovatieprijs 2013. De achtkoppige vakjury riep ‘Herman, de Zonnestroomverdeler’ uit tot meest kansrijke, duurzame innovatie van Nederland. Aan de prijs is een geldbedrag van 50.000 euro verbonden. De naam Herman de Zonnestroomverdeler is een ode aan de in 2010 overleden Duitse duurzaamheidsgoeroe Hermann Scheer.

„De zonnestroomverdeler maakt zonnestroom voor iedereen toegankelijk en rendabel”, aldus de jury. „Het is ook een sociale innovatie: bewoners gaan samen zonnestroom opwekken en verdelen. Dat bevordert het onderlinge contact.”

Herman de Zonnestroomverdeler is een online-aangestuurd apparaat dat de opgewekte stroom van één groot zonnesysteem kan verdelen over meerdere elektriciteitsmeters. Via de webapplicatie kan de zonnestroom worden verdeeld naar wens of omstandigheden, en hebben gebruikers altijd actueel inzicht in de opbrengst en werking van het systeem.

Herman levert een 75 procent hogere vergoeding voor de zonnestroom op de privé-meters, ten aanzien van de grote collectieve meter. Inmiddels zijn er zo’n zeventig Hermannen verkocht en is LENS gegroeid van twee naar elf mensen.