Obama: miljoenen oude verzekeringen blijven toch toegestaan

Barack Obama spreekt tijdens een persconferentie over de zogenoemde Affordable Health Care Act.
Barack Obama spreekt tijdens een persconferentie over de zogenoemde Affordable Health Care Act. Foto Reuters / Larry Downing

Amerikanen die de afgelopen maand bericht kregen dat hun zorgverzekering zou vervallen, kunnen deze het komende jaar toch houden. Dat heeft president Barack Obama vandaag gezegd, schrijft persdienst Novum. Miljoenen mensen behouden dankzij het besluit voorlopig hun zorgverzekering.

De getroffenen kregen te horen dat hun zorgpolis niet voldeed aan de regels van de nieuwe zorgwet, en daarom zou komen te vervallen. Het probleem wordt veroorzaakt door de criteria waar elke polis onder de nieuwe zorgwet, ook wel bekend als Obamacare, aan moet voldoen.

Oude polissen opeens ‘ontoereikend’

Veel oude verzekeringen, die bijvoorbeeld heel weinig aandoeningen dekken of een zeer hoge eigen bijdrage hebben, voldoen niet aan die eisen en zouden vervallen. Dit kwam Obama op veel kritiek te staan, omdat hij de afgelopen jaren keer op keer heeft gezegd dat mensen die blij zijn met hun verzekering deze kunnen houden.

Obama heeft nu gegarandeerd dat mensen met een verzekering die niet aan de nieuwe regels voldoet kunnen deze in 2014 toch kunnen houden. De uitzondering geldt alleen voor bestaande polishouders. Verzekeraars mogen deze onder Obamacare ontoereikende polissen niet aan nieuwe klanten aanbieden.

De verzekeraars zijn verplicht hun klanten te informeren dat hun polis niet voldoet aan de nieuwe regels. Ook moeten ze details verschaffen over de beschikbare alternatieven die wel aan de nieuwe regels voldoen.

Minder aanmeldingen Obamacare dan verwacht

Vandaag werd bekend dat zich in de maand sinds Obamacare van start ging 106 duizend Amerikanen hebben aangemeld voor de zorgverzekering. De Amerikaanse regering had zich tot doel gesteld om na een maand ongeveer op een half miljoen aanmeldingen te zitten. In maart moeten zich ruim zeven miljoen mensen hebben aangemeld.

    • Laura Klompenhouwer