Opstelten: falende toezichthouder eenvoudiger ontslaan

Nieuwe regels moeten het eenvoudiger maken slecht presterende toezichthouders bij semipublieke instellingen zoals ziekenhuizen en woningcorporaties te ontslaan. Ook wordt het makkelijker hen aansprakelijk te stellen, blijkt uit een brief van minister van Veiligheid en Justitie Opstelten.

Ivo Opstelten komt aan bij de wekelijkse ministerraad. Foto ANP / Martijn Beekman

Het moet eenvoudiger worden slecht presterende toezichthouders bij semipublieke instellingen als ziekenhuizen en woningcorporaties te ontslaan. Het moet ook makkelijker worden hen aansprakelijk te stellen. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Een goed functionerend intern toezicht bij bijvoorbeeld woningcorporaties, zorginstellingen en scholen is volgens de minister belangrijk. Deze hebben namelijk geen leden of kiezers die invloed uitoefenen op wat het bestuur doet.

Het ministerie in een verklaring:

Bij gebrek aan externe druk is het des te belangrijker dat er een goed functionerende interne toezichthouder is die het bestuur zo nodig tot de orde kan roepen, om een goede dienstverlening in het publieke belang te waarborgen.

In de praktijk is gebleken dat niet in alle instellingen het interne toezicht op het bestuur op orde is. Sommige toezichthouders leunen achterover en stellen zich onvoldoende op als tegenwicht voor het bestuur.

Ook het bestuur controleren

In de nieuwe regels komt onder meer te staan dat toezichthouders niet alleen mogen afgaan op de informatie die door het bestuur wordt verstrekt, meldt persbureau Novum. Ook moeten ze weten welke bevoegdheden en mogelijkheden ze hebben om het bestuur te controleren. Verder komt er een taakomschrijving waarin staat wat van hen wordt verwacht. Bestuurders en toezichthouders mogen geen besluiten meer nemen over zaken waar zij een persoonlijk belang in hebben.

Op de rol van toezichthouders in de semipublieke sector bestaat veel kritiek. Sommigen zouden hun toezichtstaak er zijdelings bij doen en er ondertussen wel een hoge vergoeding voor krijgen.

Een kleine twee weken geleden stelde woningcorporatie Vestia nog acht oud-toezichthouders aansprakelijk voor de financiële schade die de corporatie heeft geleden. Vestia verwijt hen onder meer onvoldoende toezicht te hebben gehouden op de derivatenhandel van de woningbouwvereniging. Door die handel kwam de corporatie aan de rand van de afgrond. Andere corporaties hebben moeten opdraaien voor het financiële debacle.

    • Laura Klompenhouwer