Dit is een artikel uit het NRC-archief

Zorg

Gemeenten huren massaal adviesbureaus in voor hulp bij decentralisatie

Zorgbehoevenden woonden in juni het overleg bij tussen staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Kamercommissie over de hervorming van de langdurige zorg. De langdurige zorg wordt vanaf 2015 overgeheveld naar gemeenten.
Zorgbehoevenden woonden in juni het overleg bij tussen staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Kamercommissie over de hervorming van de langdurige zorg. De langdurige zorg wordt vanaf 2015 overgeheveld naar gemeenten. Foto ANP / Jerry Lampen

Gemeenten huren massaal adviesbureaus in om drie grote decentralisaties door te voeren. Bij deze operatie gaan vele tonnen van de gemeenten naar externe krachten.
Dat blijkt uit een rondgang die NRC Handelsblad heeft gemaakt langs veertig gemeenten.

De vraag bij de rondgang was of gemeenten hulp van buitenaf inhuren om zich voor te bereiden op de overheveling van rijkstaken op het gebied van jeugdzorg, langdurige zorg en participatie op de arbeidsmarkt. Voor jeugdzorg zijn de gemeenten vanaf 2014 verantwoordelijk, voor de andere taken vanaf 2015. De decentralisatie is tegelijkertijd een bezuinigingsoperatie, al is zelfs voor de jeugdzorg nog niet duidelijk hoeveel het Rijk precies wil dat wordt bezuinigd.

35 van de veertig gemeenten schakelen adviseurs in

Vijf gemeenten antwoordden dat ze het op eigen kracht gaan doen. Alle 35 andere hebben adviseurs en bureaus ingeschakeld. Sommige gemeenten laten hun afdelingen reorganiseren. Andere schakelen een ‘transitiemanager’ in. Op zijn minst organiseren ze een congres voor hun eigen ambtenaren.

De kosten variëren van een expertmeeting à 450 euro in Amersfoort en “inhuur sprekers: 811 euro” (in Oss en buurgemeenten) tot alles opgeteld 250.000 euro voor Amstelveen en Aalsmeer en 300.000 voor Den Haag, en helemaal bovenaan Velsen en Nuth met bedragen rond de 400.000 euro.

De gemeenten krijgen van het Rijk een zogenoemd “invoeringsbudget” om de kosten te bestrijden. Alleen voor de jeugdzorg zijn die budgetten al vastgesteld, zegt een woordvoerder van het coördinerend ministerie van Binnenlandse Zaken: zo’n 40 miljoen euro voor 2013, bijna 8 miljoen voor 2014 – te verdelen onder de gemeenten, met een gewogen systeem.

Lees vanmiddag meer in NRC Handelsblad.