Aantal laaggeletterden stijgt - dreigend tekort op arbeidsmarkt

Saskia Noort signeert een van haar boeken tijdens het Lezersfeest in de Centrale Bibliotheek Rotterdam.
Saskia Noort signeert een van haar boeken tijdens het Lezersfeest in de Centrale Bibliotheek Rotterdam. Foto ANP / Arie Kievit

De toenemende laaggeletterdheid leidt over vijf jaar tot grote tekorten op de arbeidsmarkt. Dat bevestigt de stichting Lezen & Schrijven vandaag na een verhaal hierover in de Volkskrant. Het aantal 45-plussers dat alleen heel eenvoudige en korte teksten begrijpt stijgt volgens de stichting onrustbarend snel.

Van de beroepsbevolking boven de 55 jaar is 21 procent laaggeletterd. Als naar de hele beroepsbevolking wordt gekeken, steeg het percentage laaggeletterden de afgelopen zeventien jaar van 9,4 naar twaalf procent.

Mensen verleren het schrijven

Onder 45-plussers is de stijging het sterkst, bleek in een vorige maand verschenen onderzoek. Vaak verleren mensen het schrijven en het lezen, omdat ze dit na hun schooltijd nauwelijks nog doen. Als de babyboomgeneratie over vijf jaar met pensioen gaat, kan een gebrek ontstaan aan mensen die redelijk kunnen lezen of schrijven.
Dat is volgens de stichting een demografische tijdbom. De breder wordende kloof tussen laaggeletterden en geletterden zou de sociale cohesie bedreigen.

Laaggeletterdheid komt veel voor onder migranten en vrouwen zonder werk. Maar ook bij mensen met een baan. Een werkverslag kunnen ze niet maken, zegt hoogleraar onderwijs aan lager opgeleiden Maurice de Greef in de krant. Sommige magazijnmedewerkers sorteren producten bijvoorbeeld op kleur in plaats van op naam. Dit zou werkgevers miljoenen euro’s per jaar kosten.

Nederland telt volgens schattingen 1,3 miljoen laaggeletterden tussen de 16 en 65 jaar. De Tweede Kamer dwong vorige week af dat vanaf 2015 vijf miljoen euro wordt gereserveerd voor het scholen van deze mensen. (Novum)