Keus van advocaat is vrij

Een rechtsbijstandsverzekering is in Europa pas een rechtsbijstandsverzekering als de verzekerde vrij is de advocaat (of andere geschikte vertegenwoordiger) te kiezen die hem goeddunkt. Met dat oordeel stelde het Hof van Justitie van de Europese Unie vorige week Jan Sneller in het gelijk in diens conflict met verzekeraar DAS over de dekking van de kosten van rechtsbijstand.

Sneller wilde schadevergoeding claimen wegens onrechtmatig ontslag. In die procedure wilde hij zich laten bijstaan door een zelfgekozen advocaat, op kosten van zijn rechtsbijstandsverzekering bij DAS. Volgens de verzekeraar bood Snellers polis doorvoor geen dekking. DAS vond dat hij genoegen moest nemen met een eigen werknemer (die geen advocaat was). Dat weigerde Sneller.

Bij de voorzieningenrechter en in hoger beroep bij het gerechtshof, beide in Amsterdam, ving Sneller bot. Daarop stapte hij naar de Hoge Raad, die de zaak voorlegde aan het Europees hof. Hamvraag: mag de verzekeraar in zijn overeenkomsten met klanten regelen dat de kosten van een vrij gekozen advocaat (of andere rechtsbijstandsverlener) alleen worden vergoed als de verzekeraar vindt dat een externe rechtshulpverlener moet worden ingeschakeld?

Nee, luidt het antwoordt van het Europees hof. De Europese regels schrijven voor dat „de vrije advocatenkeuze van de verzekeringnemer niet kan worden beperkt tot de situaties waarin de verzekeraar besluit dat een externe rechtsbijstandsverlener in de arm moet worden genomen”.

Tips? Mail naar ecorecht@nrc.nl