Stichting KPN heft bescherming op

De beschermingsstichting KPN levert haar aandelen weer in. Een vijandelijke overname is voorkomen. Missie geslaagd, maar de stichting blijft alert.

De stichting ‘Preferente Aandelen’ KPN wil zijn beschermingsconstructie opheffen. De stichting wilde een vijandige overname van het Nederlandse telecombedrijf door het Mexicaanse América Móvil voorkomen.

De beschermingsconstructie was voor América Móvil vorige maand een belangrijke reden om af te zien van de overname van KPN. Met de uitgifte van zogenoemde preferente aandelen blokkeerde de stichting eind augustus de voorgenomen overname door het Mexicaanse telecombedrijf. América Móvil is kritisch over de rol van de stichting, die volgens de Mexicanen „nadelig” handelde tegenover aandeelhouders en „obstructie” pleegde.

Vandaag liet de stichting in een persbericht weten dat ze een verzoek heeft ingediend bij de raad van bestuur van KPN tot het bijeenroepen van een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Volgens Peter Wakkie, juridisch adviseur van de stichting, is er geen reden om de preferente aandelen langer aan te houden. De aandeelhouders moeten goedkeuring geven aan het intrekken van de preferente aandelen. Zo kunnen, volgens Wakkie, de „normale verhoudingen” worden hersteld.

Wakkie benadrukt dat er van afbraak van de beschermingswal geen sprake is. De stichting heeft het recht tot het nemen van preferente aandelen KPN en dat is „onvoorwaardelijk en doorlopend”. Als er in de toekomst aanleiding toe is, kan de stichting weer gebruik maken van deze preferente aandelen, aldus Wakkie.

Op 29 augustus blokkeerde de stichting een overname. Op instigatie van Economische Zaken werd in het persbericht gezet dat América Móvil „rekening moet houden met publiek belang”. Daarmee is de stichtingsdoelstelling flink opgerekt.