Spelers NAC kijken niet meer op van geldtekort

Bij gemeente Breda is het geduld met de voetbalclub op; wethouder zet vraagtekens bij professionalisme leiding

Anthony Lurling haalt de schouders op. Hij weet niet beter: de club die hij sinds acht jaar dient staat het water aan de lippen. Sportief gaat het altijd moeizaam, financieel schuifelt NAC Breda al jaren langs de afgrond. „Het ergste is: ik schrik er niet van. In het begin denk je nog: het zal toch niet weer? Maar dan gaan we snel weer over tot de orde van de dag.”

PSV verslaan, bijvoorbeeld. Op de zonovergoten grasmat van het Rat Verlegh Stadion bewezen Lurling en zijn maten de noodlijdende club een uitstekende dienst door de zwalkende provinciegenoot PSV te verslaan (2-1).

Vorige week bleek uit de jaarcijfers over het vorige seizoen dat NAC, ondanks jaren van saneren, nog altijd structureel zeven ton tekort komt. De club heeft een negatief eigen vermogen van ruim 12 miljoen euro. Dat zal er vermoedelijk toe leiden dat NAC zal terugvallen naar de gevreesde categorie 1 van de KNVB, die de financiële situatie als ‘onvoldoende’ beoordeelt.

Om het tij te keren klopte de club onlangs aan bij de gemeente, in de hoop dat een verlaging van de huursom voor het stadion de club wat lucht kan verschaffen. De huur aan de gemeente Breda – 1,2 miljoen euro per jaar – is een erfenis uit het verleden: om een faillissement in 2003 af te wenden kocht de gemeente het stadion al van NAC, voor 15,7 miljoen euro. Maar de hoge huurlasten hangen de club als een molensteen om de nek.

Bij de gemeente is het geduld met de plaatselijke trots zo langzamerhand op. Verantwoordelijk wethouder Alfred Arbouw is de afgelopen jaren gewend geraakt aan crisisoverleggen met NAC. Maar toch is hij geschrokken van de laatste berichten. En teleurgesteld. „Het college is al drieënhalf jaar met verschillende directeuren bezig met een saneringsplan, om ervoor te zorgen dat de tering naar de nering wordt gezet, dat de salarissen naar beneden gaan, dat de administratie op orde wordt gebracht, dat de organisatie wordt geprofessionaliseerd. We dachten dat we op de goede weg waren, maar nu blijkt dat het wederom fout gaat. Blijkbaar is de leiding van de club nog niet professioneel genoeg”.

Vooral de sponsorinkomsten vallen tegen. Algemeen directeur Justin Goetzee hoopt de gemeente er de komende weken van te kunnen overtuigen dat een verlaging van de huursom voor NAC in het belang is van de hele stad. „We vragen op basis van de huidige recessie- en vastgoedperikelen kritisch te kijken naar het huurcontract om ons te helpen tot een gezonde exploitatie te komen.”

Wethouder Arbouw heeft vandaag een eerste afspraak met de directie. „Het is een belangrijke speler in de stad, cultureel, sportief en maatschappelijk.” Maar de kans lijkt minimaal dat Breda de voetbalclub nog eens de helpende hand zal reiken. Arbouw: „Er zijn investeringen gedaan in 2003, in 2008 en in 2009. We hebben de afgelopen jaren in de stad heel pijnlijke keuzes moeten maken, die maatschappelijk een behoorlijke impact hebben gehad, zoals de sluiting van buurthuizen. Dan wordt het erg lastig te verkopen dat we opeens met publieke middelen bereid zouden zijn de voetbalclub te helpen. De tijd is echt voorbij dat een club overeind wordt gehouden met publiek geld.”

Supporters en spelers proberen zich er niet al te druk om te maken. Zij leven van wedstrijd naar wedstrijd. Winnen van AZ, en gisteren van PSV, dat is waar zij het voor doen. „Op het veld kunnen wij toch niks aan veranderen aan de financiële situatie”, zegt Lurling. „Het enige dat wij kunnen doen is het stadion vol krijgen, ervoor zorgen dat het publiek op de banken staat. En hopen dat we daardoor meer sponsors trekken. Door dit soort wedstrijden trek je sponsors die twijfelen over de streep.”

Maar zonde is alle commotie rond de toekomst wel, vindt Kwakman. „Deze club leeft zó in de stad, en in de omgeving. Hier moet meer mogelijk zijn, al heb je met de crisis te maken.”