Meer geld naar gemeenten voor jeugdzorg

Staatssecretaris van Rijn. Foto ANP / Martijn Beekman

Gemeenten krijgen meer geld dan gepland voor psychiatrische hulp aan jongeren. Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn verhoogt het budget voor de jeugd-ggz van zevenhonderd miljoen euro naar ongeveer 850 miljoen euro. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, waaronder specialistische psychiatrische zorg die nu nog door de zorgverzekeraars wordt betaald. De ophoging vloeit voort uit een nadere analyse van die budgetten. Bij het opstellen van de afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders bleek dat er regelmatig een aanzienlijk verschil zat tussen het berekende budget en de huidige budgetten. Zo bleek dat de ggz-behandeling van ouders met betrekking tot problemen van hun kinderen nog niet was meegenomen in de budgetramingen van gemeenten.

In een toelichting zegt Van Rijn:

“Hierdoor hebben we nu een helder beeld van onvolkomenheden en uitvoeringsvraagstukken voor 2015. Die kunnen we dus nu al - meer dan een jaar van tevoren - in goed onderling overleg oplossen zodat de zorg voor kinderen en gezinnen goed blijft lopen.”

Het geld is vanaf 2015 beschikbaar. Uiterlijk in december dit jaar komt er een nieuwe doorrekening van de budgetten per gemeente.

    • Anouk Eigenraam