Levenslustige kleinkunstliedjes

None

Hester Macrander was „een veelzijdig en expressief talent”, vond de jury van het Leids Cabaretfestival in 1990 – al eindigde ze in de finale als derde. Daarna maakte ze theaterprogramma's van wisselende kwaliteit, soms spitsvondig en soms wat bleker. Een echte doorbraak bleef uit. En in 2004 stopte ze. Maar nu is ze weer op kleine schaal actief, samen met pianiste Elke Jansen die de meezingbare muziekjes schreef en af en toe welluidend meezingt. Hun cd Mijnenveld, naar een ietwat cynisch titellied over de liefde, bevat kleinkunstliedjes van traditionele snit met originele invalshoeken – van een literaire avond in de plaatselijke bieb tot en met een tragikomisch bezongen afkeer van tongende tieners. Ook geeft ze blijk van een aanstekelijk soort levenslust, als ze vaststelt dat ze qua leeftijd weliswaar „meer dan halverwege” is, maar nog altijd rondloopt met „meer plannen dan ik plannen kan”.

Henk van Gelder

    • Henk van Gelder