hier drie deskundologen over de staking

Drie deskundigen hebben kritiek op de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Teeven

Naam: Mies Westerveld

Functie: Hoogleraar sociale rechtshulp, oud-senator PvdA

‘In algemene zin valt lastig te zeggen of deze plannen de toegang tot het recht inperken, omdat ze nog te globaal zijn. Staatssecretaris Teeven wil een aantal rechtsgebieden uitsluiten van rechtsbijstand, zoals het huurrecht en consumentengeschillen. Dat is link, maar bij het huurrecht wil hij aan schrijnende gevallen wél bijstand verlenen. De voorwaarden daarvoor moet hij concreet maken. Bij consumentengeschillen, dus bijvoorbeeld bij achterstallige rekeningen van gas, water en licht maakt hij die uitzonderingen niet. Hij verwijst burgers naar geschillencommissies, maar lang niet alle bedrijven werken daarmee. Daar komt de toegang tot het recht wel in het gedrang.

„Waar ik de grootste twijfels over heb, is of Teeven hiermee zijn miljoenen gaat binnenhalen. Hij doet net alsof het vóóraf en strenger toetsen van de noodzaak van rechtsbijstand veel geld gaat schelen, maar de Raad voor de Rechtsbijstand kijkt nu al vrij kritisch of een burger recht heeft op rechtsbijstand. Je krijgt allang geen steun meer voor het aanvechten van een parkeerverbod of hulp bij het invullen van de belastingaangifte.

„Volgens mij moet de politiek kiezen. Óf zeggen, hier valt niets meer te snoeien, óf concluderen dat we geen geld willen uitgeven aan rechtsbijstand voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen. Dat laatste is onwenselijk. Als de rechtsbijstand wegvalt, voedt dat gevoelens van onrechtvaardigheid en verbittering. En het mag niet: betaalbare rechtsbijstand is een mensenrecht.”