Burgers zijn de dupe van dit gekke plan ...

Strafrechtadvocaat Titia Korff staakt vandaag met haar collega’s tegen de bezuinigingen op rechtshulp. Oud-advocaat Antonie Kerstholt vindt hen verwend.

Een bulldozer aan het werk bij een kolenmijn in Kentucky. 40 procent van de uitstoot van CO2 in de VS komt door kolen. Het is de meest vervuilende energiebron.
Een bulldozer aan het werk bij een kolenmijn in Kentucky. 40 procent van de uitstoot van CO2 in de VS komt door kolen. Het is de meest vervuilende energiebron. Foto AFP

Strafrechtadvocaten staken vandaag tegen de voorgenomen bezuinigingen op de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Dit doen zij niet voor hun eigen portemonnee, dit doen zij voor u. Stel, u hebt een minimumloon en gaat wat drinken met vrienden. De kroeg sluit en als u naar buiten stapt, ontstaat een vechtpartij. De politie komt en houdt u aan. Uw vrienden zeggen dat u slechts een omstander was, maar u wordt zonder pardon meegenomen. Maar zowel die avond als de volgende dag worden uw vrienden niet als getuigen gehoord. Als u wordt voorgeleid, besluit de rechter-commissaris uw voorarrest veertien dagen te verlengen en u wordt overgebracht naar het Huis van Bewaring. Nu bent u aangewezen op uw advocaat om ervoor te zorgen dat uw vrienden als getuigen worden gehoord zodat een verzoek kan worden gedaan door uw advocaat om u in vrijheid te stellen.

Als de voorgenomen bezuinigingen worden doorgevoerd, dan kan de advocaat in dit stadium van de procedure deze werkzaamheden slechts verrichten als u ervoor betaalt. Eén van de bezuinigingen bestaat namelijk uit het wijzigen van het moment waarop aan de cliënt die vastzit gefinancierde rechtshulp wordt toegekend. In het genoemde voorbeeld zal dat neerkomen op een paar honderd euro. Kunt u de advocaat niet betalen, dan heeft u domweg pech.

Op de advocatuur rust een belangrijke taak om juist in de eerste periode na de aanhouding te voorkomen dat de cliënt onnodig lang van zijn vrijheid wordt beroofd. Er zal bijstand verleend moeten worden tijdens politieverhoren. De advocaat zal spoedig zelf om getuigen moeten verzoeken. Hij dient stukken te verzamelen ter onderbouwing van zijn verweren. Hoe de werkzaamheden van de advocaat in deze tussenliggende periode vergoed moeten worden, is een probleem dat de politiek bij de advocatuur legt – en daarmee ook bij u.

Als verdachten deze de kosten niet kunnen betalen dan zal dit leiden tot langere – en onnodige – voortzetting van de voorlopige hechtenis. Wat ook weer zal leiden tot een toename van verzoeken om schadevergoeding wegens onterecht ondergane detentie. Daarnaast zal dit leiden tot een inefficiënt strafproces. Deze kortzichtige bezuinigingsmaatregel zal dan ook geen kostenbesparing opleveren, integendeel.

Is dan de oplossing dat de advocatuur om ideologische redenen gratis juridische bijstand gaat verstrekken? Los van het feit dat er volstrekt geen financiële ruimte is om deze kosten te dragen, wordt vergeten dat de advocaat een gelijkwaardige partij is in het strafproces. Elke cliënt, ongeacht het vermogen, heeft recht op adequate en gespecialiseerde rechtshulp. Hiervoor is het nodig dat de advocaat een kostendekkende vergoeding ontvangt. Om die reden wordt vandaag gestaakt door een deel van de Nederlandse strafrechtadvocaten. Vrijheid is immers onbetaalbaar, maar goede rechtsbijstand dient dat niet te zijn.