Basisscholen maken zich vergelijkbaar

De publicatie van Cito-scores maakte basisscholen boos. Nu komen ze zelf met een site

Alle basisscholen zijn vanaf vandaag onderling vergelijkbaar op een website van de landelijke koepel voor schoolbesturen, de PO-Raad. Die geeft informatie over onder meer uitstroom naar het voortgezet onderwijs, samenstelling van het lerarenteam en het oordeel van de onderwijsinspectie. Over drie weken staan er ook Cito-eindtoetsgegevens.

De website www.scholenopdekaart.nl toont alle basisscholen op een kaartje van Google Maps. Elke school heeft een eigen pagina met daarop gegevens van officiële instanties, zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs, het ministerie en de inspectie. Schoolbesturen kunnen extra gegevens toevoegen. Ook kunnen ze een toelichting geven bij de cijfers. Bij scholen die geen actie hebben ondernomen, is alleen de informatie van officiële instanties zichtbaar.

De website is onderdeel van het project ‘Vensters voor Verantwoording’. Het idee daarachter is dat ouders op één website terecht kunnen voor informatie over een school. En dat scholen zelf uitleg kunnen geven bij de cijfers. Zo kan bijvoorbeeld een lage Cito-score als incident worden geduid: ‘afgelopen jaar was onze score lager dan gewoonlijk’. Of de school benadrukt dat er wél extra aandacht was voor creatieve vakken.

Volgens Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, staan de meeste schoolleiders achter dit initiatief. „De sector beseft dat hij iets van zichzelf moet laten zien.”

Toen RTL Nieuws onlangs Cito-scores van scholen publiceerde, leidde dat tot ophef in het onderwijs. Een school is meer dan haar gemiddelde Cito-score, zeiden schoolleiders en leraren. Volgens Den Besten geeft deze website een completer beeld. „Hier komt in de toekomst nog allerlei informatie bij, zoals het sociale klimaat en oudertevredenheid. Dan kunnen scholen vergeleken worden op de punten die ouders zelf belangrijk vinden.”

Het is de bedoeling de komende twee jaar meer gegevens toe te voegen worden en de website meer functies te geven om scholen met elkaar te vergelijken. Den Besten omschrijft het project als een zoektocht naar „de beste manier om onderwijskwaliteit te laten zien”. Ze hoopt dat scholen vanaf 2015 te vergelijken zijn op basis van ‘toegevoegde waarde’, de bijdrage die een school heeft geleverd aan de ontwikkeling van een leerling. Er is één nadeel: „Niemand weet nog hoe je dat het beste kunt meten.”

    • Christiaan Pelgrim