Syrische vluchtelingen in Nederland ingeënt tegen polio

Een Syrisch kind krijg een vaccin tegen polio in Damascus.
Een Syrisch kind krijg een vaccin tegen polio in Damascus. Foto EPA / Youssef Badawi

Alle Syrische vluchtelingen onder de vijf jaar die Nederland binnenkomen, worden voortaan ingeënt tegen polio. Zo moet worden voorkomen dat de ziekte zich in Nederland verspreidt. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid besloten na een advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Nederland vangt sinds enige tijd oorlogsvluchtelingen uit Syrië op. Eind oktober werd bekend dat in het noordoosten van Syrië de eerste uitbraak van polio in de regio in veertien jaar is vastgesteld. Vluchtelingen kunnen het poliovirus dragen en daarom acht het ministerie extra maatregelen geschikt. Het poliovirus is in Nederland overigens niet aangetroffen, benadrukt het RIVM. In Europa is al decennia geen polio-uitbraak meer geweest.

Extra maatregelen in Nederland

Het RIVM adviseerde voor de zekerheid in Nederland alle Syriërs onder de vijf jaar binnen twee dagen na aankomst een vaccinatie tegen polio te geven. Na een maand kunnen de kinderen dan worden meegenomen in het standaard vaccinatieprogramma.

In gebieden met een lage vaccinatiegraad, zoals de biblebelt, wordt het rioolwater al standaard onderzocht op aanwezigheid van polio. Dat gebeurt voortaan ook in het Groningse Ter Apel, waar het asielzoekerscentrum staat waar de Syrische vluchtelingen Nederland binnenkomen. Als de vluchtelingen drager zijn van het poliovirus, kan het virus worden gevonden in het rioolwater.

Ook medewerkers van asielzoekerscentra hebben een verhoogd risico om in contact te komen met iemand met polio. Daarom zouden hun werkgevers na moeten gaan of alle werknemers wel zijn gevaccineerd.

Na binnenkomst in Ter Apel worden de vluchtelingen overgebracht naar een opvanglocatie elders in Nederland. Het RIVM raadt in aanvulling op de andere maatregelen ook aan hen niet in de biblebelt te plaatsen, maar in gemeenten waar wel veel mensen gevaccineerd zijn. Over het algemeen is de vaccinatiegraad in Nederland hoog. Van de bevolking is 95,4 procent ingeënt tegen polio.

‘Polio-uitbraak in Syrië mogelijk gevaar voor Europa’

Twee Duitse wetenschappers waarschuwden gisteren al dat het poliovirus zich ook naar Europa kan verspreiden als daartegen geen extra maatregelen worden genomen.

Zij waarschuwen niet alleen dat vluchtelingen moeten worden ingeënt, maar dat ook het type vaccinatie dat momenteel in Europa gebruikt wordt een mogelijk probleem is. In landen waar polio al jaren niet is voorgekomen wordt een type vaccin (IPV) gebruikt dat wel beschermt tegen het krijgen van de ziekte, maar slechts gedeeltelijk beschermt tegen infectie door de ziekte. Als de ziekte zich verspreidt, betekent dit dus dat mensen de ziekte wel kunnen dragen, zonder er ziek van te worden, en hem zo verder kunnen verspreiden. De twee denken dat de ziekte daardoor terug kan komen in gebieden waar al decennia geen polio is geweest.

Ze stellen onder andere voor riolen te controleren op de ziekte waar veel Syrische vluchtelingen verblijven, zoals Nederland nu gaat doen.

Vaccinatiecampagnes opgezet in en rondom Syrië

Voordat de burgeroorlog in Syrië twee jaar geleden uitbrak, had het land een goed lopend vaccinatieprogramma. Toen was meer dan negentig procent van de bevolking nog gevaccineerd. Nu is een groot deel van de kinderen onder de twee jaar niet of onvoldoende ingeënt, waardoor het virus kon uitbreken.

De ziekte verspreidt zich makkelijk, zeker in slechte hygiënische omstandigheden en door de vluchtelingenstroom die op gang is gekomen door de burgeroorlog in het land. De infectie met het poliovirus verloopt in zo’n negentig procent van de gevallen ongemerkt. Bij vier tot acht procent treden lichte verschijnselen op en bij een half tot een procent van alle infecties treden verlammingsverschijnselen op. In Syrië en in vluchtelingenkampen in omringende landen zijn inmiddels al grootschalige vaccinatiecampagnes opgezet.