Ook de tuinman kan tegen laag btw-tarief aan de slag

None

Om met het goede nieuws te beginnen: niet alles wordt duurder. Zo gaat het tarief van de inkomstenbelasting volgend jaar omlaag om de bestedingen „op korte termijn” aan te wakkeren. Iedere belastingplichtige profiteert mee, want de het tarief van de eerste schijf wordt verlaagd. Kosten voor de overheid bedragen 1,5 miljard euro. Die maatregel wordt overigens weer gecompenseerd door de inflatie niet te verwerken in de schijven van de inkomstenbelasting. Daardoor beland je eerder in een hoger tarief. Dat levert de staat meer dan 1 miljard op.

Verder is besloten dat ook mensen met een hoog inkomen hun algemene heffingskorting behouden. In de aanvankelijke plannen van Prinsjesdag zou die korting komend jaar worden afgebouwd: dat zou betekenen dat iemand die 100.000 euro verdient geen recht meer heeft op de korting van ruim 2.000 euro. Omdat de ‘constructieve oppositiepartijen’ D66, ChristenUnie en SGP vonden dat de hogere inkomens te veel inleverden, blijft de heffingskorting voor iedereen in stand.

Nog meer goed nieuws: over schenkingen tot 100.000 euro hoeft geen belasting te worden betaald op voorwaarde dat dit bedrag in een nieuw huis wordt gestoken, in de aflossing van een hypotheek of in een opknapbeurt van het huis.

Verder blijft het verbouwen van een huis ook in 2014 onder het lage btw- tarief van 6 procent vallen. Die versoepeling – normaal bedraagt de btw 21 procent – zou op 1 maart 2014 ophouden, maar de regeling wordt verlengd. Ook de tuin mag tegen laag tarief worden opgeknapt. Als de bijbehorende woning maar ouder is dan twee jaar.

Meevallers biedt het Belastingplan ook omdat sommige maatregelen van Prinsjesdag worden teruggedraaid. Zo blijft de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers in stand.