Alleenstaande met een minimumloon profiteert het meeste

Het begrotingsakkoord van vorige maand verzacht de gevolgen van de bezuinigingen die met Prinsjesdag naar buiten waren gebracht. Voor alle groepen gaat de koopkracht omhoog. Of beter gezegd: voor bijna iedereen gaat de koopkracht iets minder omlaag en dat is voor een belangrijk deel het gevolg van de maatregelen uit het Belastingplan.

Zo gaat een alleenstaande met een minimumloon een vol procent omhoog: daarmee komt zijn koopkrachtstijging op 2,5 procent uit. Ook de sociale minima gaan er dankzij de plannen van oktober 1 procent op vooruit: daarmee blijft hun koopkracht per saldo gelijk.

Vooral de tijdelijke verlaging van het tarief in de eerste schijf (van 5,85 naar 5,1 procent) betekent voor veel mensen een voordeeltje. Het nieuwe tarief betekent komend jaar een belastingverlaging van bijna 150 euro. Een ander voordeel voor gezinnen is het terugdraaien van de voorgenomen verlaging van de kinderbijslag voor oudere kinderen.

Volgens het Centraal Planbureau zorgt het begrotingsakkoord gemiddeld gezien voor een koopkrachtstijging in 2014 van 0,75 procent. Op individueel niveau lopen de gevolgen natuurlijk veel meer uiteen. Wie als aandeelhouder komend jaar meer winst uit zijn vennootschap wil halen, kan door het lagere tarief veel geld besparen. Maar wie in 2014 zijn ontslagvergoeding belastingvrij in een stamrecht-bv wil vastleggen, moet snel zijn. Het ontslag dient voor 1 januari te zijn aangezegd.