Hoeveel eikels zitten er in deze pot?

Juf Lies liet 150 leerlingen raden hoeveel eikels er in een pot zitten. Over de uitkomst van haar proef was ze heel verbaasd. En dolblij.

De glazen pot die juf Lies volstopte met eikels. Foto Liesbeth Mol

Raad eens hoeveel eikels in deze pot zitten? Precies die vraag stelde juf Lies eerst aan haar klas, en daarna aan haar hele school. Dat is basisschool De Meent in Waalre, een dorpje bij Eindhoven. Juf Lies – eigenlijk heet ze Liesbeth Mol – geeft daar les aan groep 8. Nadat ze haar proef had uitgevoerd rende ze juichend en joelend door school.

Maar voordat we verklappen waarom ze dat deed, eerst een andere test. Van een professor uit Groot-Brittannië. Die deed iets vergelijkbaars. Hij stopte 4.510 jellybeans in een pot en liet daarna 160 mensen raden hoeveel van die gekleurde snoepjes ze dachten dat er in de pot zaten. Eentje raadde 400, een ander 800, weer een ander dacht wel 50.000. Niemand kwam echt in de buurt van het goeie aantal. Maar toen berekende de professor het gemiddelde. Hij telde alle antwoorden bij elkaar op, en deelde het totaal (722.383) door het aantal mensen dat had gegokt (160). Hij viel bijna van zijn stoel. Want het gemiddelde kwam uit op 4.514. Maar 4 van het goeie aantal verwijderd!

Terug naar juf Lies en haar pot met eikels. Twee weken geleden mochten de 34 kinderen van haar klas raden hoeveel eikels ze dachten dat er in de pot zaten. Iedereen schreef zijn antwoord op een briefje. Sommige kinderen gokten gewoon. Eentje schreef 120, een ander 950. Andere kinderen telden de eikels op de bodem en vermenigvuldigen dat met het aantal lagen eikels. Zo kwam eentje uit op 1.800. Daarna werden alle antwoorden opgeteld en gedeeld door 34. Mmm. Dat viel juf Lies een beetje tegen. Het gemiddelde kwam uit op 511. Dat was best ver verwijderd van het goeie aantal.

Misschien, dacht juf Lies, moet ik meer kinderen laten meedoen. Daarom zette ze de pot in de aula, en liet ze alle leerlingen van groep 4 tot en met 7 raden. In totaal 150 kinderen. Dat was vorige week. Nadat iedereen gestemd had, werd alles opgeteld en gedeeld. Het gemiddelde kwam uit op...743. Wow, 743! Het proefje werkte dus ook bij haar op school, dacht juf Lies. Als je maar genoeg mensen laat raden. Ze was zo blij dat ze hiephiephoera door school rende.

Hoeveel eikels zaten er nou in de pot? 739. En had iemand dat precies geraden? Nee. Het dichtst bij kwam het briefje met 742. Maar daar stond geen naam op.

Marcel aan de Brugh

    • Marcel aan de Brugh