Bezuinigen via de belastingen Belastingplan maakte bredere steun coalitie noodzakelijk

Het Belastingplan vormt de ruggengraat van het financiële beleid van het kabinet. Komende week buigt de Tweede Kamer zich over alle fiscale voornemens voor komend jaar. Dankzij het akkoord met een deel van de oppositie kunnen alle maatregelen worden uitgevoerd. Ook al doen sommige pijn.

Door onze redacteur Erik van der Walle

None

Het water uit de kraan wordt komend jaar duurder, tanken gaat ook meer kosten, maar de verbouwing van het huis blijft relatief goedkoop. Verder komt er opnieuw een belasting op het storten van afval en blijft de fiscale ondersteuning van chronisch zieken ondanks eerdere plannen in stand.

Dit, en nog veel meer, wordt geregeld in het Belastingplan dat komende week door de Tweede Kamer voor de laatste maal wordt besproken. Het belastingplan is niet alleen voor de betalende of ontvangende burger van belang. Ook voor het Rijk is het cruciaal omdat veel bezuinigingen – in de praktijk vaak lastenverzwaringen – hierin worden gerealiseerd.

Het Belastingplan was de katalysator dit najaar om tot een begrotingsakkoord te komen met een deel van de oppositie. Het kabinet zag aankomen dat het plan wellicht in de Eerste Kamer weggestemd zou worden, met als gevolg dat veel voorgenomen bezuinigingen wegvielen. Die vrees is er niet meer nu met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een begrotingsakkoord is gesloten. Daarin wordt voor 6 miljard euro aan extra ombuigingen afgesproken. En dat bedrag wordt grotendeels weer via het Belastingplan geregeld.

Afgelopen week, toen de Kamer zich ook al over het Belastingplan boog, werd duidelijk dat de toon in het debat minder politiek is geworden. De ‘echte’ oppositiepartijen SP, PVV en CDA namen hun verlies: de meeste plannen staan inmiddels wel vast.

    • Erik van der Walle