Toekomst landbouw verdeelt coalitie

VVD kiest voor verdere intensivering, terwijl PvdA wil dat sector zich op vergroening richt

De coalitiepartijen VVD en PvdA denken fundamenteel anders over de toekomst van de landbouw. „We moeten ons niet richten op de bulkproductie, maar juist op datgene waar Nederland een toegevoegde waarde heeft”, vindt Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers (PvdA). Nee hoor, zegt Helma Lodders (VVD). „Ik deel dat punt niet met mevrouw Dikkers. Wij pleiten voor een verdere intensivering van de land- en tuinbouw. Daar liggen kansen.”

De confrontatie vond de afgelopen twee dagen plaats tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken waar landbouw onder valt. Lodders stak een lofzang af over de Nederlandse land- en tuinbouw. Nederland is na de Verenigde Staten de grootste landbouwexporteur ter wereld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd er in 2012 voor 74 miljard euro aan landbouwproducten aan het buitenland verkocht. Maar dat is nog niet voldoende, volgens Lodders. „De VVD wil de ambitie uitspreken dat Nederland op termijn zelfs de eerste voedselexporteur van de wereld wordt.” Wat daar voor nodig is? Minder regeldruk vanuit de Europese Unie voor boeren om hen de ruimte te geven meer te produceren. En duurzaamheid? Ja, ook, maar dan een economisch duurzaam beleid.

Hoe anders ligt dat bij coalitiegenoot PvdA, die juist alleen inzet op verduurzaming van de landbouwsector. Minder intensivering en meer aandacht voor innovatie. „De huidige vorm van de landbouw loopt tegen haar grenzen aan”, aldus Dikkers.

En met die verschillende visies op de toekomst van de landbouw wordt het een stuk lastiger voor staatssecretaris Sharon Dijksma (Landbouw, PvdA), die gisteren beide partijen tevreden moest houden. Ze is het met Lodders eens dat de positie als tweede exporteur „moet worden gewaarborgd en waar mogelijk moet worden versterkt”. Maar haar betoog was vooral een hang naar duurzaamheid. „Het gaat niet alleen om meer produceren, maar ook om produceren met het oog op de toekomst.”

De sleutel naar samenwerking? Die ligt vooral in innovatie. Daar zijn VVD en PvdA het mee eens. Zowel innovatie van productie als vergroening.