Mondriaan Fonds geeft 19 kunstinstellingen geld

Het Mondriaan Fonds geeft volgend jaar subsidie aan negentien presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. Van tien was dat al bekend, zij vroegen vorig jaar subsidie aan voor 2013-2014. Van negen anderen, die subsidie aanvroegen voor 2014-2015, maakt het fonds de toekenningen vandaag bekend.

Er zijn in Nederland zo’n tachtig grote en kleine presentatie-instellingen voor beeldende kunst. Zij hebben meestal geen eigen collectie, maar organiseren wisselende exposities en bieden kunstenaars allerlei vormen van ondersteuning. Vaak ontvangen ze subsidie van de gemeente waarin ze gevestigd zijn of van particuliere fondsen.

Het ministerie van OCW ondersteunde tot 2013 elf presentatie-instellingen, nu zijn dat er nog zes. De rol van het Mondriaan Fonds voor de presentatie-instellingen is daardoor sinds dit jaar groter geworden. Instellingen die voorheen subsidie ontvingen van het ministerie van OCW en nu van het Mondriaan Fonds zijn Kunstvereniging Diepenheim (in het Overijsselse Diepenheim), Stroom (Den Haag), Showroom MAMA (Rotterdam) en de Vleeshal (Middelburg).

Bij het fonds kunnen de presentatie-instellingen eens per jaar een bijdrage vragen voor hun programma. Als hun aanvraag wordt goedgekeurd, krijgen ze maximaal twee jaar subsidie.

Het Mondriaan Fonds kreeg vorig jaar 39 aanvragen binnen voor 2013-2014 en dit jaar 24 voor 2014-2015. De negentien instellingen die zijn uitgekozen door het fonds, krijgen bijdragen van 55.000 tot 200.000 euro per jaar voor hun programma. In totaal draagt het Mondriaan Fonds in 2014 en 2015 2,7 miljoen euro bij aan de presentatie-instellingen.

Onder de negen nieuw uitgekozen instellingen zijn er ook twee in de Nederlandse Cariben: Ateliers’89 in Oranjestad (Aruba) en Instituto Buena Bista in Willemstad (Curaçao).

    • Claudia Kammer