Gemeente zoekt actief naar oplossing voor rondzwervende asielzoekers

Het college wilde meewerken aan opvang 600 vluchtelingen – maar dan ook graag plekken voor onze ‘eigen’ asielzoekers.

Amsterdam zoekt actief naar een oplossing voor de groep uitgeprocedeerde asielzoekers in de stad. Burgemeester Van der Laan heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie gevraagd te helpen opvang voor hen te vinden.

De burgemeester zei in de gemeenteraad tempo te willen maken, nu de groep, die al ruim een jaar demonstratief van plek naar plek in de stad verhuist en die ongeveer 150 man groot is, hun tijdelijke onderkomen in het ‘Vluchtkantoor’ aan de Weteringschans waarschijnlijk binnenkort moet verlaten. Hij liet zich nog niet eerder op een dergelijke manier uit over een bijdrage vanuit de gemeente.

Van der Laan greep een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan om Justitie in te schakelen. Dat vroeg of Amsterdam ligplaatsen kon inrichten voor boten waarin 600, voornamelijk Syrische vluchtelingen zouden kunnen wonen. Daar zou het college graag aan willen meewerken, zei Van der Laan, maar hij wilde dan honderd van die plekken mogen gebruiken voor de tijdelijke opvang van de groep Amsterdamse asielzoekers.

Met het verzoek lijkt Van der Laan te hebben geprobeerd het bestuursakkoord uit 2007, dat de gemeente verbiedt zelf voor opvang te zorgen, te omzeilen. Het opknappen van de boten was te duur, dus de hele opvang was van de baan, „maar daarover is het laatste woord hopelijk nog niet gezegd”, zei hij in de raad.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten deed vorige week een uitspraak dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet meer zonder basisvoorzieningen op straat mogen worden gezet. Juridisch is de uitspraak niet bindend, maar Van der Laan sprak wel van een mogelijke „steun in de rug”. Hij vindt dat staatssecretaris Teeven de vrijheid moet nemen om „ons wat meer tegemoet te komen”.

    • Frank Huiskamp