175 verdachten getroffen door staking advocaten - tuchtzaak dreigt

Door de staking van strafrechtadvocaten zouden 175 verdachten geraakt worden. Een tuchtprocedure van cliënten dreigt. Foto ANP / Koen Suyk

Wegens de staking van strafrechtadvocaten, komende maandag, dreigen cliënten die niet vertegenwoordigd kunnen worden door hun advocaat een tuchtprocedure aan te spannen. De Bond van Wetsovertreders wil tevens een schadevergoeding eisen omdat er sprake is van een wanprestatie.

Geplande zittingen dreigen verstoord te worden omdat ongeveer 150 strafrechtadvocaten gaan staken. Zij zijn echter wettelijk verplicht om hun cliënten bij te staan als die in verzekering zijn gesteld of in voorlopige hechtenis zitten. De Bond van Wetsovertreders vreest dat zo 175 verdachten worden geraakt door de actie.

Uitstel raakt verdachten

Volgens de bond worden de meeste zittingen doorgezet, ook al is er geen advocaat aanwezig. Sommige advocaten zouden geen uitstel hebben aangevraagd. Verdachten raken tevens gedupeerd omdat het door de staking langer duurt voor hun zitting plaatsvindt.

De staking is op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten opgezet. De advocaten protesteren zo tegen de plannen van staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) om te bezuinigen op de gefinancierde rechtshulp.

Volgens de juristen zouden de belangen van hun cliënten zo worden geschaad, en is de staking dus ook in het belang van de verdachten. Mochten de plannen worden doorgezet, kan het volgens de stakende advocaten niet meer rendabel zijn om nog langer cliënten via de gefinancierde rechtshulp bij te staan.

    • Philippus Zandstra