Bescherming persoonsgegevens bij gemeenten nog niet op orde

Staatssecretaris Klijnsma heeft maatregelen aangekondigd zodat gemeenten niet meer zonder reden persoonsgegevens kunnen opvragen. Foto ANP / Evert-Jan Daniels

Slechts 4 procent van alle gemeenten in Nederland heeft de privacybeveiliging van Suwinet volledig op orde. De Inspectie SZW trekt die conclusie na onderzoek onder tachtig gemeenten naar het uitwisselen van persoonsgegevens voor uitkeringen, autobezit en inkomsten.

Gemeenten moeten zeven maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat data op Suwinet niet zomaar wordt opgevraagd. Die maatregelen hebben bijvoorbeeld betrekking op het beveiligingsbeleid en de controle op door personeel opgevraagde gegevens.

Zonder reden gegevens BN’ers opvragen

Slechts 4 procent van alle onderzochte gemeenten hebben volgens de Inspectie SZW al deze maatregelen doorgevoerd. 13 procent voldoet juist aan geen enkele. Bij 76 procent zijn drie of minder maatregelen genomen. Via Suwinet zijn vorig jaar 112 miljoen keer persoonsgegevens uitgewisseld.

Opvallend is dat bij 18 procent van de onderzochte gemeenten gegevens zijn opgevraagd van bekende Nederlanders, zonder dat daar een goede reden voor was. De inspectie kwam hier achter door een lijst met honderd willekeurig gekozen BN’ers na te lopen. In het echt zou het gaan om duizenden bekende Nederlanders.

Klijnsma: ‘Eventueel dwangsom’

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken roept gemeenten op om snel te handelen:

“Bankmedewerkers mogen niet zomaar rekeninggegevens bekijken van klanten. Voor gemeenteambtenaren moet hetzelfde gelden. Het is onacceptabel dat er zonder noodzakelijke reden persoonlijke gegevens van mensen worden bekeken.”

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is door Klijnsma op de hoogte gebracht van het rapport:

“Het CBP heeft de mogelijkheid om gemeenten die niet voldoen aan de eisen van de WBP (Wet bescherming persoonsgegevens) een dwangsom op te leggen. Ik laat onderzoeken of een tijdelijke sluiting van het leveren van gegevens aan gemeenten via Suwinet mogelijk is.”

De staatssecretaris roept de Inspectie SZW op om begin 2015 weer een onderzoek in te stellen naar de bescherming van persoonsgegevens bij gemeenten.

    • Philippus Zandstra