Nederland Vertaalt

Op deze pagina’s vindt u de opgaven (gedichten, liedteksten, proza) voor de vertaalwedstrijd die het Prins Bernhard Cultuurfonds in samenwerking met NRC Handelsblad organiseert in het kader van Nederland Vertaalt. Die manifestatie bestaat uit verschillende onderdelen; behalve de vertaalwedstrijd is er een vertaalprijsvraag voor scholieren en een vertaalmiddag met workshops en de uitreiking van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs aan Hilde Pach voor haar vertalingen uit het Hebreeuws op zaterdag 22 maart 2014 in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam.