Is de kerkelijke leer omtrent voorbehoedsmiddelen geaccepteerd?

Pagina 9