Dijsselbloem praat over pensioencompromis

Kabinet onderhandelt met oppositie over pensioenen.

Op 1 januari 2015 moeten twee aangepaste wetten ingaan.

Het kabinet onderhandelt weer met de oppositie over de pensioenplannen. Gisteravond waren de financieel woordvoerders van vijf fracties in de Tweede Kamer op bezoek bij Financiën om met minister Dijsselbloem (PvdA) te praten. Daarbij zou normaal gesproken ook minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) zijn aangeschoven, maar die was op campagne in Friesland voor vervroegde gemeenteraadsverkiezingen daar.

Opvallend was dat gisteren niet alleen de woordvoerders aanwezig waren van D66, ChristenUnie en SGP, de drie oppositiepartijen die vorige maand een akkoord bereikten met VVD en PvdA en de regering over de begroting voor volgend jaar. Er wordt ook weer gepraat met CDA en GroenLinks, die afhaakten tijdens die besprekingen. Ook in het eerdere overleg over de pensioenwetgeving bleek het niet mogelijk met deze partijen een akkoord te bereiken.

Nieuwe onderhandelingen zijn nodig omdat het wetsvoorstel van het kabinet om het belastingvrij pensioensparen te beperken, is afgeketst in de Eerste Kamer, waar de coalitiepartijen VVD en PvdA geen meerderheid hebben. Het gesprek van gisteravond met de Tweede-Kamerleden volgde volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën op gesprekken met senatoren en was vooral nodig „om te inventariseren” waar de partijen staan. Maandagavond praten de ministers verder met de ‘constructieve vijf’, zoals deze oppositiepartijen in de wandelgangen worden genoemd.

De gesprekken gaan met name over het zogeheten opbouwpercentage, het percentage van het loon waarover belastingvrij pensioen kan worden opgebouwd. Het kabinet wilde dit verlagen van 2,25 procent naar 1,75 procent van het brutoloon. De voltallige oppositie in de Eerste Kamer keerde zich hiertegen en ook bij de fracties van VVD en PvdA waren twijfels. Nu wordt naar verluidt gesproken over een beperking tot 1,9 of 2 procent per 1 januari 2015. Dat betekent dat de wijziging de overheid minder dan de berekende drie miljard euro extra oplevert. Bovendien willen de oppositiepartijen toezeggingen dat de pensioenfondsen in ruil voor de beperking de premie voor individueel sparen verlagen. Dat kan de regering niet afdwingen.

Ook een tweede wetswijziging op het gebied van pensioenen loopt vertraging op. Staatssecretaris Jetta Klijnsma zei gisteren in de Kamer dat ze niet al op korte termijn met de uitwerking van één model komt voor de pensioencontracten. Ze werkt aan een nieuw ‘financieel toetsingskader’ om, zoals Klijnsma het noemt, tot een ‘eerlijke verdeling’ te komen tussen de generaties van de risico’s en rendementen. Beide aangepaste pensioenwetten moeten op 1 januari 2015 ingaan.