Chris Christie, Romney’s horzel

Chris Christie werd deze week met overmacht herkozen als gouverneur van de Democratische staat New Jersey. Het maakt hem een topkandidaat voor de Republikeinse nominatie van 2016. Vorig jaar zag hij van deelname af. Mitt Romney overwoog lang Christie te vragen zijn kandidaat voor het vicepresidentschap te worden. Maar toen zijn gangen werden nagegaan, stuitte zijn staf op problemen. Christies declaraties voor reiskosten waren ooit onderzocht door Justitie, bleek uit het onderzoek. Romney had bovendien zorgen over Christies overgewicht en gezondheid. Hij koos voor de veilige optie: Paul Ryan. De Amerikaanse pers vermoedt dat Romney achter het lekken van het onderzoek zit, als wraak op de gouverneur. Romney zelf ontkent dat, maar hij en Big Boy, zoals Christie genoemd, hebben een gecompliceerde relatie. Romney had hem nodig, maar Christie bleef hem teleurstellen. Hij verbood Romney om geld op te halen onder donoren in New Jersey. Hij was de keynote speaker op de Conventie, maar sprak een half uur alleen over zichzelf en New Jersey. En dan was er orkaan Sandy, in de week voor de verkiezingen, waarbij zijn staat hard getroffen werd. Christie ontving Obama hartelijk in het rampgebied, en domineerde drie dagen het nieuws. Romneys laatste campagnedagen waren verpest.