Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Klimaat

WMO: broeikasgassen op nieuwe recordhoogte in 2012

Ontbossing, hier op Sumatra, leidt tot meer koolstofdioxide-uitstoot, wat volgens WMO de grootste verantwoordelijke voor de opwarming van de aarde is.
Ontbossing, hier op Sumatra, leidt tot meer koolstofdioxide-uitstoot, wat volgens WMO de grootste verantwoordelijke voor de opwarming van de aarde is. Foto EPA / WWD-Canon / Alain Compost

De hoeveelheid broeikasgassen in de dampkring heeft in 2012 een nieuwe recordhoogte bereikt. Dat meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in haar jaarlijkse rapport over broeikasgassen.

Tijdens een persconferentie in Genève, waar het rapport werd gepresenteerd, zei secretaris-generaal van de WMO Michel Jarraud: “De concentraties aan broeikasgassen bereiken eens te meer recordhoogtes.” Jarraud verklaarde dat de gevolgen catastrofaal zijn als de wereld op deze weg doorgaat:

“De gemiddelde temperatuur op aarde zou aan het eind van deze eeuw meer dan 4,6 graden hoger kunnen zijn dan wat die voor het industriële tijdperk [1750] was. In sommige regio’s zelfs meer. De gevolgen zouden catastrofaal zijn.”

Volgens hem is de concentratie van de gassen in zeker 800.000 jaar niet zo hoog geweest, en leidt de toename van deze gassen tot extremer weer en een veranderend klimaat, met smeltende ijskappen en stijgende zeespiegels.

De WMO schrijft dat met de stijging niet alleen een opwaartse, maar ook een versnellende trend bezig is die klimaatveranderingen drijft en de toekomst van onze planeet de komende “honderden en duizenden jaren” zal vormen.

Grootste verantwoordelijke: koolstofdioxide

Het gaat om de drie voornaamste gassen die het broeikaseffect zouden veroorzaken: koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Met name de hoeveelheid koolstofdioxide zou de grootste verantwoordelijke voor de opwarming van de aarde zijn, met een aandeel van 80 procent in de toename.

CO2 komt van nature in de lucht voor, maar ontstaat bijvoorbeeld ook bij de verbranding van fossiele brandstoffen. De concentratie koolstofdioxide nam in 2012 met 2,2 ppm (parts per million) toe en kwam uit op 393.1 ppm. Vorig jaar was de toename nog 2,0 ppm. Gemiddeld was de toename per jaar, gemeten over de afgelopen tien jaar, 2,02 ppm. Volgens de WMO zullen de gevolgen van deze hoge concentraties, zelfs als de uitstoot van CO2 onmiddelijk zou worden stopgezet, nog eeuwen aanhouden.

Tussen 1990 en 2012 is de zogenaamde ‘stralingsforcering’, die een verwarming van het klimaat op aarde zou veroorzaken, door de toename van de drie gassen met 32 procent toegenomen, zo schrijft de WMO. Bij de vorige meting, over 2011, stond dit percentage nog op 30. Het jaarlijkse rapport van WMO over de broeikasgassen meet de concentratie van de gassen in de atmosfeer, niet de uitstoot ervan.