Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Toets voor kleuters niet meer verplicht

De onderwijsinspectie mag scholen niet langer verplichten een ‘landelijk genormeerde toets’ bij kleuters af te nemen. De Tweede Kamer nam hierover gisteren een motie aan van CDA-Kamerlid Michel Rog. Scholen moeten zelf kunnen bepalen hoe ze de ontwikkeling van een kleuter volgen, aldus de Kamer.

„De kleutertoets is een omstreden onderwerp”, zegt Rog in een reactie. „Wij hebben ons als Kamer nooit uitgesproken voor de verplichte invoering ervan. De inspectie heeft de toets echter via een achterdeur, het zogenoemde toezichtkader, alsnog opgelegd aan scholen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) is niet van plan de onderwijsinspectie per onmiddellijk terug te fluiten. Hij zegt: „Zoals ik de Kamer bij de begrotingsbehandeling heb toegezegd, ga ik op korte termijn kijken of het toezichtkader van de inspectie aangepast kan worden met betrekking tot een verplichte toets voor kleuters.”

Dekker wijst erop dat er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer ligt voor een centrale eindtoets in groep acht. Onderdeel daarvan is dat scholen verplicht worden de vorderingen van hun leerlingen bij te houden in een volgsysteem. „Mogelijk is het dan niet langer nodig om scholen voor te schrijven kleuters een genormeerde test af te nemen.”

De Kamer sprak zich gisteren ook uit tegen de doelstelling van het kabinet om leerlingen beter te laten scoren op de Citotoets; om het landelijk gemiddelde te verhogen van de huidige 535,5 naar 537. De toets is bedoeld om het niveau van leerlingen te meten, niet als maatstaf voor de kwaliteit van het onderwijs, aldus de Kamer.

Dekker zegt dat hij begrijpt dat een deel van de Kamer de gemiddelde Citoscore op de eindtoets een te smalle indicator van onderwijskwaliteit vindt. „De Citoscore zegt in feite alleen iets over de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs. Het onderwijs is natuurlijk meer dan rekenen en taal.”

Aan de andere kant, zegt Dekker, is de Citotoets op dit moment de enige indicator die er is voor de opbrengsten van het onderwijs. „In plaats van die opbrengsten helemaal niet meer te meten, moeten we op zoek naar indicatoren die ons inzicht geven in de kwaliteit van ons onderwijs over de volle breedte. Ik ga die uitdaging graag aan.”