Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

PvdA’ers willen wetsvoorstel aanpassen dat illegaliteit bestraft

De PvdA wil een afspraak uit het regeerakkoord verzachten. Niet elke illegaal zou een boete moeten krijgen.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer moet ervoor zorgen dat het wetsvoorstel over strafbaarstelling van illegaliteit wordt aangepast. Een PvdA-werkgroep wil dat het kabinet uitzonderingen maakt voor kwetsbare groepen mensen. Ook moet de toegang van illegalen tot zorg en onderwijs beter worden gewaarborgd dan in het huidige voorstel.

Partijvoorzitter Hans Spekman heeft dit advies over verzachting van de strafbaarstelling van illegaliteit gisteren aan de fractie gepresenteerd.

De PvdA kwam vorig jaar in het regeerakkoord met de VVD overeen iedereen te beboeten die niet rechtmatig in Nederland verblijft. Dit voorjaar ontstond daar binnen de PvdA ophef over. Naar aanleiding daarvan stelde de partij onder andere een werkgroep in die zou beoordelen of strafbaarstelling in strijd zou zijn met mensenrechtenverdragen. Ook beloofde PvdA-leider Diederik Samsom zijn partij om het asielbeleid humaner te maken.

Volgens Hans Spekman „vijlt dit advies de scherpe kantjes van het kabinetsbeleid”, zo schrijft hij in zijn toelichting op het rapport. De werkgroep wil dat het kabinet uitzonderingen opneemt in de wet. Mensen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, zouden niet onder de algemene maatregel moeten vallen. Dat zou ook moeten gelden voor minderjarigen, slachtoffers van mensenhandel of huiselijk geweld en zieke vreemdelingen.

Spekman wil ook de toegang tot zorg en onderwijs voor illegalen beter waarborgen. „Wie bang is om als illegaal opgepakt te worden, durft dadelijk niet meer naar school of naar een ziekenhuis. Dat mag nooit gebeuren.” Scholen zouden daarom een ‘vrijhaven’ moeten zijn, waar geen opsporing van illegalen mag plaatsvinden. Anders zouden ouders hun kinderen van school weghouden, uit angst dat hun illegale verblijf zal worden ontdekt. Verder zou de fractie volgens de werkgroep een toezegging van staatssecretaris Teeven (Justitie, VVD) moeten eisen dat hij het recht op medische zorg voor illegalen garandeert.

Naar verwachting stuurt Teeven het wetsvoorstel over de strafbaarstelling van illegaliteit eind december of begin 2014 naar de Tweede Kamer.