Kerkgangers

Aan het einde van de dienst heeft de pastoor nog een mededeling:

„Ter gelegenheid van Sint Maarten zal er op 11 november in de parochie een lampionoptocht worden georganiseerd, en u bent allen van harte welkom met uw kinderen en kleinkinderen, of…”

Hier pauzeert de pastoor even. Hij laat zijn blik over de aanwezige kerkgangers gaan, slaakt onhoorbaar een lichte zucht en vervolgt berustend: „...of waarschijnlijk moet ik zeggen: achterkleinkinderen.”

Reina Koelman