Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Politie, recht en criminaliteit

ING-werknemers in de problemen krijgen hulp

Company counselors heten ze bij ING. Ervaren professionele, bedrijfsmaatschappelijk werkers die zijn opgeleid voor het signaleren van psychische problemen. ING, dat midden in een forse reorganisatie zit, heeft een professionele aanpak voor medewerkers die in de problemen komen. Vier vragen aan woordvoerder Karin van der Pol.

Wat doen company counselors?

„Zij zijn beschikbaar om direct hulp te verlenen of adviezen te geven aan leidinggevenden en medewerkers bij problemen in de werk- of privésfeer. Hiervoor is ook een telefonische hulplijn beschikbaar, die ook bereikbaar is buiten kantooruren. In crisissituaties kunnen de company counselors direct ter plekke zijn.”

Stel dat een collega slecht in zijn vel zit, wat is dan het protocol binnen ING?

„De manager heeft de verantwoordelijkheid om een goede relatie met de medewerker op te bouwen. Als het niet goed gaat met de medewerker gaat de manager het gesprek aan. Als het nodig is, kan de manager adviseren contact op te nemen met specialistische hulp. Ook geven we trainingen voor managers en medewerkers die gericht zijn op werkstress en balans. Hier leren zij om te gaan met stress en alert te zijn op stresssignalen.”

Krijgt een medewerker die worstelt met zijn ontslag nazorg?

„Medewerkers die hun baan verliezen worden zorgvuldig begeleid. Er wordt vertrouwelijke hulp aangeboden. De medewerker ontvangt dan het telefoonnummer van de hulplijn en de naam van de company counselor.”

Zijn er gevallen geweest waarbij een ontslagen werknemer van ING zelfmoord pleegde?

„Met zelfmoorden hebben we als bedrijf soms helaas te maken. In dat geval verlenen wij nazorg aan directe collega’s en adviseren wij de familie welke hulp zij zelf kunnen inschakelen. De causaliteit tussen suïcide en eventueel ontslag bij de ING is lastig vast te stellen, vandaar dat we daar ook geen gegevens over verstrekken.”